Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

W związku z warunkową umową nabycia portfela projektów fotowoltaicznych w trakcie realizacji w Polsce

AB „Ignitis grupė” (zwana dalej Grupą) informuje, że w dniu 15 listopada 2021 r. jej Zarząd wyraził zgodę na zawarcie warunkowej umowy zakupu udziałów (zwanej dalej Umową), na mocy której jej spółka zależna UAB „Ignitis Renewables (zwana dalej „Ignitis Renewables”) będzie Później – Ignitis Renewables) zawarła umowę nabycia 100% akcji polskich firm rozwijających portfel projektów energetyki słonecznej w Polsce. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie, a grupa nie zgłosi osobno jej podpisania.

Łączna moc polskiego portfela energii słonecznej to 80 MW. Obecnie projekty znajdują się na różnych etapach rozwoju, a ich historię działalności komercyjnej (COD) szacuje się na około 2022-2023. Po zakończeniu projekty będą funkcjonować w ramach programu wsparcia Contract for Difference (CfD) udzielonego przez polskiego regulatora lub w ramach długoterminowych umów zakupu energii (PPA).

Zamknięcie transakcji będzie uzależnione od spełnienia warunków określonych w umowie, w tym zobowiązania sprzedawcy do opracowania, budowy i zabezpieczenia CfD lub PPA oraz przygotowania elektrowni fotowoltaicznych do pobrania.

Całkowita szacowana inwestycja to około 50 milionów euro. Zapłata ceny zakupu uzależniona jest od osiągnięcia określonych w umowie etapów rozwoju oraz wielkości przyznanych kontraktów za różnicę. Należy zauważyć, że oczekiwany całkowity zwrot z kapitału dla nabytego portfela jest zgodny z docelowym zakresem zwrotu grupy dla takich projektów, który waha się od jednocyfrowego do niskiego dwucyfrowego.

Grupa stwierdza, że ​​cel ciągłego zwiększania portfela zielonej generacji i osiągnięcia 4 gigawatów zainstalowanych zielonych mocy wytwórczych do 2030 r. jest wyznaczony w strategii (Połączyć). Tym samym realizacja umów przyczynia się do realizacji celów strategicznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Arturas Kettlerios
Kierownik Działu Public Relations w Ignitis Group
telefon. +370620 76076