Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

32. Forum Ekonomiczne promuje silne turecko-polskie relacje gospodarcze

32. Forum Ekonomiczne promuje silne turecko-polskie relacje gospodarcze

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie można przecenić znaczenia partnerstwa gospodarczego między krajami. Wśród licznych stosunków międzynarodowych, świadectwem współpracy i wzajemnych korzyści są bliskie i rozwijające się powiązania gospodarcze Polski i Turcji. Te dwa kraje, pozornie odległe geograficznie, łączy niezwykle silna więź, którą podkreślają splatające się interesy gospodarcze.

Tło historyczne Polski i Turquieva ujawnia zaskakujące podobieństwa, które przyczyniają się do głębi ich relacji. Obydwa kraje przezwyciężyły wyzwania i wyłoniły się jako dynamiczne gospodarki, przechodząc od systemów centralnie planowanych do systemów zorientowanych na rynek. Ta wspólna podróż wzmocniła poczucie pokrewieństwa, ponieważ zarówno Polska, jak i Turcja doświadczyły zmian politycznych i przyjęły wartości demokratyczne.

Stosunki gospodarcze stanowią podstawę partnerstwa polsko-tureckiego. Z biegiem lat handel dwustronny rozkwitł, co jest wyraźnym wskaźnikiem głębokości ich współpracy gospodarczej. Od maszyn po produkty chemiczne, tureccy konsumenci wykazali duże przywiązanie do polskich produktów. Jednocześnie Polska stała się znaczącym rynkiem dla tureckich tekstyliów, owoców i warzyw. Ta współzależność rysuje żywy obraz komplementarnego charakteru ich gospodarek.

Głównymi produktami eksportowymi Turcji do Polski są samochody, części i akcesoria do pojazdów drogowych, ciągniki, pręty i profile aluminiowe, tekstylia i odzież, świeże owoce i warzywa oraz sprzęt AGD. W zamian Polska eksportuje z Turcji maszyny, urządzenia i narzędzia mechaniczne, pojazdy silnikowe do transportu lądowego, maszyny i urządzenia elektryczne, żelazo i stal, chemikalia, kosmetyki i meble.

Wolumen handlu dwustronnego między obydwoma krajami zaplanowano na 10 miliardów dolarów. Do 2021 roku wolumen handlu wzrośnie o 28% i osiągnie 8,3 miliarda dolarów. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2022 r. wolumen handlu wyniósł 8,1 miliarda dolarów.

Obydwa kraje dostrzegają potencjał wzrostu poprzez inwestycje strategiczne. Strategiczne położenie Polski jako bramy do Europy przyciągnęło tureckie firmy chcące zdobyć przyczółek na rynku europejskim. Z drugiej strony, kompetencje Turcji w budownictwie, tekstyliach i sektorze motoryzacyjnym zbiegają się z szybko rozwijającym się krajobrazem przemysłowym Polski.

READ  Polska informuje, że jest przeciek w ropociągu do Niemiec Aktualności | DW

Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje Polski w Turcji według stanu na wrzesień 2022 r. wyniosły 37 mln dolarów, podczas gdy inwestycje tureckie w Polsce osiągnęły poziom 113 mln dolarów. Warto zauważyć, że w Turcji aktywnie działa 156 polskich firm.

Wymiana kulturalna i turystyka

Poza korzyściami gospodarczymi, Polskę i Turcję łączy bogate dziedzictwo kulturowe, które sprzyja więziom międzyludzkim. Turystyka rozkwitła, gdy mieszkańcy obu krajów wzajemnie odkrywali swoje skarby historyczne i cuda architektury. Ta interakcja nie tylko wzmacnia stosunki dyplomatyczne obu krajów, ale także sprzyja środowisku międzykulturowego zrozumienia i empatii.

Turcja jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Szybkość miłości w handlu między obydwoma krajami jest ważnym elementem trwałych relacji, a także procesem wskazującym, że czas będzie lepszy. W latach 2002-2011 sześciokrotnie odnotowano wolumen wymiany handlowej pomiędzy Polską a Turcją. W latach 2013-2016 wolumen wymiany handlowej między obydwoma krajami kształtował się średnio na poziomie 5% rocznie. W 2015 roku obroty handlowe pomiędzy Polską a Turcją wyniosły 6 miliardów dolarów.

12 września 2022 r. w Ankarze pod przewodnictwem Ministra Handlu Turcji oraz Ministra Rozwoju Gospodarczego i Technologii odbyło się piąte spotkanie Turecko-Polskiego Regularnego Mechanizmu Konsultacyjnego Gospodarczego. W związku z tym spotkaniem Rada ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą (DEIK) zorganizowała dyskusję przy okrągłym stole z udziałem przedsiębiorców z obu krajów.

Istotnym wydarzeniem poprawiającym stosunki gospodarcze było wejście w życie od 19 kwietnia 2022 r. rozporządzenia umożliwiającego obywatelom Polski podróżowanie do Turcji jedynie na podstawie dowodu osobistego. Do października 2022 roku Türkiye odwiedziło około 1,1 miliona polskich turystów. Stosunki turystyczne obu krajów.

W centrum 32. Forum Ekonomicznego znajduje się istotny element – ​​złożona struktura stosunków gospodarczych pomiędzy Turcją a Polską. Przez ponad trzydzieści lat Forum Ekonomiczne służyło jako kanał znaczącej wymiany między osobistościami politycznymi i gospodarczymi, tworząc platformę dla pomysłów i budując partnerstwa.

READ  Polska: CPI 4,4% w czerwcu | ஒடி

W szczególności stosunki między obydwoma krajami okazały się potężną siłą napędzającą dialog na tym forum. Te dwa kraje łączy historia dwustronnego handlu, inwestycji i współpracy, która nie tylko przetrwała, ale także rozkwitła. O wadze tej relacji świadczą nie tylko liczby, ale także głębokość współpracy na różnych polach.

Forum Ekonomiczne w dalszym ciągu zapewnia wyjątkowe środowisko sprzyjające współpracy między państwami członkowskimi UE a ich sąsiadami. Z każdym rokiem staje się on sceną do wygłaszania wpływowych ogłoszeń, które odbijają się echem na całym świecie i wpływają na kierunek polityki gospodarczej i partnerstw.

32. Forum Ekonomiczne odbywa się w czasie poważnych zmian w europejskim krajobrazie gospodarczym. Stanowi idealne warunki dla Turcji i Polski, aby potwierdzić swoje zaangażowanie we wzmacnianie więzi gospodarczych. Angażując się w dyskusje transgraniczne, oba kraje mogą wykorzystać szanse, jakie stwarza zmieniająca się dynamika.

Podsumowując, stosunki gospodarcze Polski i Turcji podkreślają możliwość współpracy obu krajów bez względu na podział geograficzny. Ich wzajemne zaangażowanie w rozwój gospodarczy, wymianę kulturalną i współpracę dyplomatyczną jest inspirującym przykładem dla społeczności globalnej.

Rozwijając swoje stosunki gospodarcze, Polska i Turcja wyznaczają standardy współpracy międzynarodowej, podkreślając ważną rolę partnerstw gospodarczych w budowaniu harmonijnego i wzajemnie połączonego świata. Oczekując wyników tegorocznego forum, możemy być pewni, że znaczenie turecko-polskich stosunków gospodarczych będzie odgrywać ważną rolę w kształtowaniu „nowych wartości dla starego kontynentu”.