Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

„Kara za macierzyństwo” stawia Brytyjczyków pod względem równości płci gorzej niż w Polsce i na Węgrzech

„Kara za macierzyństwo” stawia Brytyjczyków pod względem równości płci gorzej niż w Polsce i na Węgrzech

Wielka Brytania pozostaje w tyle za Polską i Węgrami w rankingach równości płci, ponieważ wysokie koszty opieki nad dziećmi powstrzymują kobiety przed zatrudnieniem.

Według nowego raportu PwC, Wielka Brytania zajmuje obecnie 14. miejsce z 33 krajów OECD pod względem równości w miejscu pracy.

Wielka Brytania spadła w zeszłorocznym rankingu o pięć miejsc, za Finlandią, Belgią, Irlandią, Węgrami i Polską.

Rosnące koszty opieki nad dziećmi pozbawiają brytyjskie matki pracy i hamują rozwój ich kariery przez całe życie, powiedział PwC.

Opłaty za żłobek w Wielkiej Brytanii wzrosły o jedną piątą od 2017 roku, znacznie przewyższając inflację. Dostępność dostawców usług opieki nad dziećmi spadła o 10 procent w ciągu ostatnich czterech lat.

Larice Stielow, starszy ekonomista w PwC, powiedział: „Dla wielu osób odejście z pracy i opłacenie opieki nad dzieckiem jest znacznie tańsze niż pozostanie w niej, zwłaszcza w przypadku rodzin o niskich dochodach”.

PwC ustaliło, że im więcej kobiet odeszło z rynku pracy, tym różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 2,4 punktu procentowego do 14,4 procent. Wzrost w Wielkiej Brytanii jest czterokrotnie wyższy od średniej OECD.

Pani Steele powiedziała: „Kara za macierzyństwo jest jednym z najważniejszych czynników różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, aw Wielkiej Brytanii kobiety są jeszcze bardziej dotknięte rosnącymi kosztami utrzymania i kosztami opieki nad dziećmi”.

Rodzice w Wielkiej Brytanii borykają się z wyższymi kosztami opieki nad dziećmi niż w innych krajach rozwiniętych. Według PwC brytyjscy rodzice zazwyczaj wydają prawie jedną trzecią swoich miesięcznych dochodów na opiekę nad dziećmi, w porównaniu z zaledwie 1 procentem w przypadku par niemieckich.

Oddzielne badanie opublikowane we wtorek przez Brytyjską Izbę Handlową wykazało, że kobiety dwukrotnie częściej niż mężczyźni twierdzą, że obowiązki związane z opieką nad dziećmi wpłynęły na ich rozwój zawodowy. BCC stwierdziło, że dwie trzecie matek twierdzi, że obowiązki opiekuńcze je powstrzymują.

READ  Kryzys uchodźczy w Polsce

Podobno kanclerz Jeremy Hunt rozważa prezenty dla rodziców w przyszłotygodniowym budżecie. Pomoże to również rodzicom w powrocie do pracy i zaradzeniu dużym niedoborom siły roboczej.

Przedsiębiorcy apelowali do kanclerza o wydłużenie bezpłatnych godzin opieki nad dziećmi dla rodziców z małymi dziećmi, jednak Ministerstwo Skarbu uważa, że ​​byłoby to zbyt kosztowne.

Według PwC Luksemburg, Nowa Zelandia i Słowenia uzyskały wysokie wyniki w zakresie równouprawnienia płci. Kontroler przyjrzał się różnym wskaźnikom, takim jak udział kobiet w sile roboczej, bezrobocie i różnica w wynagrodzeniach.

Raport mówi, że urlop rodzicielski jest potrzebny, aby rozwiązać problem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Zlatina Loudjeva, partner w International Development Group PwC, powiedziała: „Musimy rozważyć ulepszenie polityki urlopów rodzicielskich i bardziej elastyczną pracę, tak aby wszyscy rodzice mogli zrównoważyć obowiązki zawodowe i opiekuńcze, jednocześnie zajmując się kosztami opieki nad dziećmi”.

Według PwC zlikwidowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć w krajach OECD zajmie 50 lat przy obecnym tempie zmian.