Top News

Polski minister mówi, że europejskie prawo o prawach narusza konstytucję

WARSZAWA, 29 lipca (Reuters) – Polski minister sprawiedliwości zwrócił się w czwartek do swojego trybunału konstytucyjnego o zbadanie, czy artykuł europejskiej konferencji na temat praw człowieka narusza konstytucję, pogłębiając porządek międzynarodowy Polski w zakresie reform sądownictwa.

Krytycy, w tym Unia Europejska, twierdzą, że polski nacjonalistyczny rząd podważa niezawisłość sądownictwa, a Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że organizacji odmówiono prawa do formalnego procesu za bezprawne powołanie arbitra konstytucyjnego . Czytaj więcej

Artykuł 6 Europejskiej Konferencji Praw Człowieka stanowi, że „każdy ma prawo do rzetelnego i otwartego wysłuchania w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”.

Europejska Konferencja Praw Człowieka dotyczy członków Rady Europy, organizacji utworzonej po II wojnie światowej w celu obrony praworządności i praw człowieka. Rada Europy jest kustoszem EKPC i jest oddzielona od Unii Europejskiej.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który pełni funkcję Prokuratora Generalnego Gibnieva Geofro, art. Polska.

“Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który podważył legitymację sędziów powołanych do polskiego Trybunału Konstytucyjnego… narusza suwerenność Polski” – podała w oświadczeniu Prokuratura Generalna.

„Taka interwencja organizacji międzynarodowych na wzór krajowego sądownictwa konstytucyjnego powoduje zamieszanie prawne”.

Posunięcie Geopro, lidera arcykonserwatywnego, eurosceptycznego młodszego partnera w polskiej koalicji rządzącej, największego ze wschodnich członków UE, wydaje się zbliżać do krytycznego momentu w trwającej od dawna kontrowersji rządu wokół reformy sądownictwa.

Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na wykonanie zignorowanego przez Warszawę orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), zgodnie z którym polska organizacja ds. regulacji sędziów łamie prawo UE i powinna zostać zawieszona. .

Jeśli Polska nie zastosuje się do tego, Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie sankcji finansowych na Warszawę.

ETPC nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Raport Alana Charlischa; Opracowane przez Nicka McPhee

Nasze standardy: Zasady Fundacji Thomson Reuters.

READ  Wojna na Ukrainie będzie głównym tematem przewodnictwa OBWE

About the author

Hanley Bennett

„Totalny maniak jedzenia. Nerd zombie. Idol z przyszłości. Wichrzyciel. Badacz mediów społecznościowych”.

Add Comment

Click here to post a comment