Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski e-commerce: trzy główne strategie nawigacyjne

Polski e-commerce: trzy główne strategie nawigacyjne

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, handel elektroniczny stale się rozwija. O ile dwa lata temu rozwój ten napędzany był przede wszystkim wpływem pandemii, dziś kształtują go bardziej utrzymujący się kryzys kosztów życia, inne wyzwania gospodarcze, normalizacja tempa wzrostu i nasilająca się konkurencja. Pomimo tych wszystkich problemów jasne jest, że handel elektroniczny ma potencjał do ciągłego rozwoju. Tak naprawdę w Polsce 38% bezwzględnego wzrostu sprzedaży detalicznej w latach 2022-2027 będzie napędzane sprzedażą internetową. Tymczasem, aby odkryć nowe możliwości, sprzedawcy detaliczni i marki muszą udoskonalić swoją strategię handlu elektronicznego. Podczas Future Forward Summit organizowanego przez Euromonitor International w Warszawie braliśmy udział w dyskusjach z czołowymi liderami branży Ikea, Google i Allegro. Dyskusja panelowa koncentrowała się na badaniu potencjalnych strategii i kluczowych obszarów zainteresowania, które mogą napędzać dalszy rozwój handlu elektronicznego.

Zapewnienie bezproblemowej obsługi jest kluczowe

W czasach inflacji zachowania zakupowe konsumentów ulegają znacznej zmianie. Ludzie mają tendencję do przeprowadzania szeroko zakrojonych badań przed podjęciem decyzji o zakupie, szczególnie w przypadku drogich produktów, aby znaleźć najlepszy stosunek jakości do ceny.

W 2023 roku prawie połowa polskich konsumentów oczekuje, że ceny w Internecie będą atrakcyjniejsze niż te oferowane w sklepach stacjonarnych, co stanowi dla nich główną zachętę do korzystania z zakupów online.

Źródło: Międzynarodowy Euromonitor

W związku z tym polscy konsumenci coraz częściej dokonują zakupów w różnych kanałach detalicznych, zacierając granice między online i offline. Ta zmiana podkreśla znaczenie marek i sprzedawców detalicznych w zapewnianiu płynnej obsługi we wszystkich punktach kontaktu z klientem. Tworzenie płynnych doświadczeń w handlu detalicznym wymaga głębokiego zrozumienia zachowań i preferencji klientów, inwestycji w technologię i infrastrukturę oraz zaangażowania w ciągłe udoskonalenia. Proces ten może obejmować dążenie do integracji wielokanałowej, rozwój przyjaznych dla użytkownika interfejsów, zapewnienie większej personalizacji, tworzenie ujednoliconych danych klientów i programów lojalnościowych oraz poszukiwanie nowych sposobów interakcji z klientami, takich jak korzystanie z mediów społecznościowych i transmisji na żywo.

READ  Polska | Rozbudowa programu Business Harbor - BAL

Wykorzystanie technologii ma kluczowe znaczenie, ale należy to robić z jasnym uzasadnieniem

W ciągłym dążeniu do transformacji cyfrowej specjaliści handlu detalicznego przywiązują dużą wagę do inwestycji w technologię. Według ankiety Euromonitor Voice of the Industry: Retail, 45% specjalistów z branży handlu detalicznego w 2023 r. określiło inwestycje technologiczne jako strategiczny priorytet, formułując swoje pięcioletnie plany inwestycyjne. Jednocześnie w ostatnim czasie w branży pojawiło się wiele szumu wokół postępu technologicznego. Wielu sprzedawców detalicznych wdraża te technologie, aby nadążać za zmieniającymi się trendami, ale robią to bez jasnego zrozumienia, w jaki sposób te aplikacje poprawią ich wydajność i działanie. Każda firma musi ocenić i stworzyć dobrze zdefiniowaną wizję tego, jak dana technologia wpłynie na jej rentowność. Rozwiązania technologiczne muszą być celowo zintegrowane w celu usprawnienia operacji front-end lub back-end, a najlepiej obu, zamiast po prostu podążać za cyklem szumu branżowego.

Marki muszą odkrywać nowe modele biznesowe

Biorąc pod uwagę dużą konkurencję w branży e-commerce i potrzebę wyróżnienia się w środowisku, w którym wiele firm wygląda tak samo, konieczne stało się dla firm poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesowych. Modele te obejmują sieci skierowane bezpośrednio do konsumentów, rynki, sieci detaliczne i inne.

W Polsce niemal połowa całej sprzedaży e-commerce w 2022 roku została wygenerowana za pośrednictwem marketplace’ów, z których najpopularniejszym jest Allegro – polska platforma marketplace’owa.

Źródło: Międzynarodowy Euromonitor

Na całym świecie siedem na 10 wiodących firm zajmujących się handlem elektronicznym prowadzi również rynki internetowe. Dlatego jeśli marka nie jest obecnie obecna na rynku, jest to trend, który zasługuje na szczególną uwagę.

Nawet tradycyjnie zorganizowane firmy dostosowują się do tej zmiany. Na przykład Decathlon, znany sprzedawca detaliczny, zmienia swój model z bardziej tradycyjnego podejścia hurtowego na podejście kierowane przez rynek. W ciągu ostatnich kilku lat Decathlon uruchomił na całym świecie kilka własnych platform handlowych online, umożliwiając innym markom prezentację swoich produktów za pośrednictwem platform sprzedażowych Decathlon.

READ  Ekskluzywne zdjęcia satelitarne pokazują dużą chmurę metanu w gorącym regionie Azji Środkowej

Kolejna obiecująca ścieżka rozwoju leży w obszarze detalicznych sieci medialnych, gdzie 61% profesjonalistów zajmujących się producentami marek już kieruje w ich stronę wydatki reklamowe

Źródło: Głos branży Euromonitor: badanie dotyczące handlu detalicznego, 2023

Jedną z głównych zalet wykorzystania mediów detalicznych jest możliwość lepszego targetowania konsumentów. Ta funkcja umożliwia markom dostarczanie komunikatów dokładnie właściwym odbiorcom, zwiększając konwersję i lojalność wobec marki. Biorąc pod uwagę znaczącą pozycję Allegro na polskim rynku, współpraca z jego siecią mediów detalicznych może być decyzją zmieniającą reguły gry. Dzięki ściśle ukierunkowanym promocjom media detaliczne zapewniają markom i sprzedawcom detalicznym możliwość poszerzenia potencjalnej publiczności, zwiększenia przychodów z kliknięcia i dywersyfikacji zakresu kategorii produktów w ich portfolio konsumenckim.

Dowiedz się więcej o potencjale handlu elektronicznego z naszego raportu Powrót po boomie: możliwości w handlu elektronicznym w obliczu niepewności. Aby dowiedzieć się, jak dostrzec i wykorzystać obszary wzrostu handlu elektronicznego, pobierz nasze seminarium internetowe na żądanie, Opanowanie rozwoju handlu elektronicznego: jak odnieść sukces w Internecie w obliczu niepewności.