Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski przemysł osiąga dno, a ceny producentów zaczynają się stabilizować  Muzyka pop

Polski przemysł osiąga dno, a ceny producentów zaczynają się stabilizować Muzyka pop

Produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 3,1% r/r (ING: -3,8%; Konsensus: -3,0%) w związku z pogłębieniem się spadku w przetwórstwie przemysłowym (-3,7% r/r wobec -2,0% w sierpniu), choć warto Przypomnijmy, że we wrześniu tego roku dzień roboczy był o jeden dzień roboczy krótszy niż we wrześniu 2022 roku, co skutkowało odliczeniem od produkcji o około 3 punkty bazowe rok do roku.

Istnieją jednak pewne zachęcające oznaki – dane wyrównane sezonowo wskazują na wzrost produkcji o 0,9% w ujęciu miesięcznym. Był to drugi miesiąc z rzędu wyższego wzrostu aktywności po wyłączeniu sezonowym.

Produkcja przemysłowa sięga dna

Produkcja przemysłowa, 2015=100, SA

Źródło: GUS.

Znaczące roczne spadki produkcji odnotowano w branżach nastawionych na eksport: metale (-15,7% r/r), sprzęt elektryczny (-15,0% r/r) oraz wyroby elektroniczne i optyczne (-10,4% r/r). Jednocześnie wzrosty odnotowano w obszarach związanych z inwestycjami i energią. Produkcja w dziale „naprawy i montaż maszyn i urządzeń” wzrosła o 7,3% rok do roku. Wzrost odnotowano także w „zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację” (+3,7% r/r). Sugeruje to, że powinniśmy spodziewać się kontynuacji wzrostu inwestycji i dalszego pogłębienia spadku eksportu w strukturze PKB za III kwartał br.

Gospodarka osiągnęła dno i powinna powoli wracać do normy

Chociaż kluczowy wskaźnik produkcji rok do roku nadal wygląda ponuro, dane skorygowane sezonowo wskazują, że branża prawdopodobnie osiągnęła dno i zaczęła się ożywiać. Badania koniunktury wskazują, że spadek zamówień wyhamowuje, co sprzyjałoby stopniowej stabilizacji, a następnie powrocie do aktywności w kolejnych miesiącach.

Ceny producentów ustabilizowały się, ale ostatni spadek nie przełożył się jeszcze na ceny konsumenckie

Ceny producentów spadły we wrześniu o 2,8% r/r (ING: -3,4%; konsensus: -2,7%), po spadku o 2,9% r/rw sierpniu (dane zrewidowane). W ujęciu rocznym nadal mamy deflację, ale poziom cen zaczyna się stabilizować. Miesięczny spadek cen zatrzymał się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Pomimo silnych obniżek hurtowych cen paliw, skala spadku cen w kategorii „produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” była mniejsza niż oczekiwano.

Wskaźnik cen producentów nadal się kurczy, ale poziom cen przestał spadać

Inflacja wskaźnika cen producentów, % rok do roku

Źródło: GUS.

Spadek poziomu cen producentów może już mamy za sobą, ale w ujęciu rocznym kolejne miesiące będą charakteryzowały się spadkiem ze względu na silne efekty fundamentalne. Niedawny spadek cen producentów nie przełożył się jeszcze na inflację CPI.