Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska sprzeciwia się porozumieniu migracyjnemu UE, ale większość państw członkowskich je akceptuje

Polska sprzeciwia się porozumieniu migracyjnemu UE, ale większość państw członkowskich je akceptuje

Proponowane przez Unię Europejską porozumienie migracyjne zostało zaakceptowane przez większość dyplomatów reprezentujących 27 państw członkowskich, pomimo sprzeciwu Polski. Zanim środki zostaną ostatecznie przyjęte, należy pokonać jeszcze więcej przeszkód.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało wczoraj, że ambasador Polski „wyraził sprzeciw wobec wszystkich aktów prawnych wchodzących w zakres porozumienia”.

„W ocenie polskiego rządu rozwiązania przewidziane w Porozumieniu o migracji i azylu nie odpowiadają odpowiednio specyficznej sytuacji krajów graniczących z Białorusią i Rosją, które znajdują się pod stałą i silną presją w ramach sztucznie utworzonych szlaków migracyjnych”. Dodało.

„Co więcej, porozumienie nie zapewnia właściwej równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością i dlatego może w przyszłości stworzyć obszar sporu między instytucjami UE a państwami członkowskimi” – podsumowano w raporcie.

Nowe przepisy umożliwią skuteczniejsze kontrole migrantów i szybszy system powrotu do krajów pochodzenia osób, którym nie udało się uzyskać azylu. Państwa członkowskie mają obowiązek wykazać się „solidarnością” z krajami znajdującymi się na froncie migracyjnym albo poprzez pomoc finansową, albo poprzez przyjęcie części migrantów.

Tymczasem umowa została zawarta Zostało to skrytykowane na arenie międzynarodowej przez niektóre organizacje praw człowieka Aby rozprawić się z migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl, w Polsce istnieje obawa, że ​​migranci z wiodących państw członkowskich zostaną przeniesieni do innych miejsc w obozie.

Były narodowo-konserwatywny rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w zeszłym roku zadeklarował zdecydowany sprzeciw wobec takich transferów, twierdząc, że pozwoli na ich dokonanie, jeśli w październikowych wyborach do władzy dojdzie liberalna opozycja.

Jednak po zmianie rządu po tych wyborach lider nowej koalicji rządzącej Donald Tusk zapowiedział, że jego administracja nie będzie przyjmować na mocy porozumienia żadnych relokowanych osób ubiegających się o azyl.

MSW w swoim wczorajszym oświadczeniu w rządzie Duska oskarżyło PiS o wyrażenie zgody na porozumienie sprzeczne z jego publicznym stanowiskiem.

READ  Silna obecność Holandii na Kongresie Nowej Mobilności w Łodzi, Polska wiadomość

„Przeciwnie [its] „Z deklaracji wynika, że ​​poprzedni rząd na wcześniejszych etapach negocjacji popierał stanowisko Rady UE w sprawie niektórych aktów prawnych wchodzących w zakres porozumienia lub wstrzymywał się od głosowania nad nimi” – pisze ministerstwo.

Jednak pomimo wczorajszego sprzeciwu Polski postanowienia traktatu zostały ratyfikowane przez kwalifikowaną większość państw członkowskich. UE nie ujawniła, jak głosował każdy z przedstawicieli, ale czeski rząd ogłosił wczoraj, że nie głosuje.

Aby środki mogły zostać ostatecznie przyjęte, muszą teraz zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską.


Notatki z Polski są prowadzone przez niewielki zespół redakcyjny i wydawane przez niezależną fundację non-profit, utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Główny autor obrazu: WPBiO ESDZ/Flickr (w domenie publicznej)