Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Minister do spraw Unii Europejskiej w Polsce odchodzi z rządu |  tata

Minister do spraw Unii Europejskiej w Polsce odchodzi z rządu | tata

WARSZAWA, Polska (AFP) – W środę minister ds. stosunków z Unią Europejską złożył rezygnację, mówiąc, że zgodził się z premierem w związku z napiętymi stosunkami rządu z blokiem 27 państw i lokalnymi napięciami.

Odejście Konrada Szymańskiego zostało zinterpretowane jako osłabienie ekipy premiera Mateusza Morawieckiego w czasie, gdy w rządzie narastają napięcia w związku z kryzysem energetycznym i sposobami walki z inflacją i rosnącymi kosztami życia.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm! @ = 2? 5’DC: 89E\H:? 8 8 @ G6C?> 6? E 92D G2C:FD 5: DAFE6D H: E9 qCFDD6 = D[ E96 >2:? @?6 36:?8 @G6C :ED CF=6\@7\=2H 2?5 56>@4C24J C64@C5[ =625:?8 E@ 2 7C66K:?8 @7 t& 7F?5D 7@C !@=2?5’D A2?56>:4 C64@G6CJ]k^am

kAm „xE: D?E 85 H96? 2 C6 = 2E: G6 = J AC @ \tFC @ A62? >:?: DE6C 8 @ 6D 2? 5 H: == AC @ 323 = J 36 C6A = 2465 3J D @ > 6 @? 6564: 565 = J> @C6 2? E: \tfc @ A62?[” D2:5 @AA@D:E:@? =67E\H:?8 =2H>2<6C {F<2DK z@9FE]k^am

kAm$kj>2? D <:[ H9@ 925 96=5 E96 A@DE @7 >:?:DE6C 7@C tFC@A62? &?:@? 2772:CD D:?46 a_`h[ E@=5 C6A@CE6CD E92E H9:=6 “8@G6C?>6?ED 492?86[ :E W!@=2?5X :D @?6 4@F?ECJQ 2?5 :ED :?E6C6DED 2?5 A@D:E:@? :? tFC@A6 D9@F=5 C6>2:? F?27764E65 3J E96 A@=:E:42= 492?86D]k^am

kAm” x 2 > 4 @? G: 465 E92E > J DF446DD @ CH: == 92G6 E96 D2 > 6 6IA6C: 6?46[ AC@76DD:@?2=:D> 2?5 565:42E:@? E@ E96 42FD6 2?5 H:== 36 AFCDF:?8 2 A@=:4J E92E H:== 36 😕 =:?6 H:E9 !@=2?5’D :?E6C6DED 😕 E96 t&[” $KJ>2?D<: D2:5]k^am

kAm% 96? 2E: @? 'D! C6D: 56? Ep? 5CK6; sF52 7 @ C > 2 == J 2446AE65 E96 C6D: 8? 2E: @? D @ 7 $ kj > 2? D<:2? 5 2 = D @ 7 | @C2H: 64 <: 'D = @ ؟ 8 \ E:> 6 49:67 @7 DE277[ |:492= sH@C4KJ<]k^am

Kamsh @C4KJ ? J92K7 > 4D78 > h >]2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F 6? E \ 2? 5\A@=: E:4D\e_c_2`2hh464_3b3_7fe2f2436da4fh_QmBF: E=2DE>@? E9k^2m 4: E:? 8 A6CD @? 2 = C62D @? D]i ?: 56? E: 7:65 924 <6CD 92G6 7 @ C> @? E9D 366? AF3 =: D9:? 8 6> 2: = D 7C @> 9: D AC: G2E6 244 @ F? E 562 =:? 8 H: E9 8 @ G6C?> 6? E 5: DAFE6D 2? 5564 : D: @? D]% 96 8 @ G6C?> 6? MI:? D: DE65 E96 6>2: = D H6C6 72 <6[ 3FE D@>6 4:C4F>DE2?46D 2?5 A6CD@?D >6?E:@?65 :? E96 6>2:=D DF886DE65 E96J H6C6 2FE96?E:4]k^am

READ  Banco Comercial Português, SA raportuje wyniki Banku Millennium (Polska) za I kwartał 2021 r.

Kamsh @C4KJ <2؟ 5 @ E96C> 6> 36CD @ 7 | @C2H: 64 <: VD 8 @ G6C؟> 6? E D2: 5 E96J 36 =: 6G6 E96 924 <:؟ 8 H2D A2CE @ 7 2 #FDD: 2؟ 5: D:؟ 7 @ C> 2E: @? 42> 2:8? 42CC: 65FE 3J E96 #FDD: 2? 2-5 q6 = 2CFD: 2? D64C6E D6CG: 46D]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.