Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

bne IntelliNews – Spadek PKB w Polsce skorygowany o ponad -2,7% r / rw IV kwartale

Polski PKB spadł w czwartym kwartale o 2,7% r / r skorygowany sezonowo, po spadku o 1,8% r / rw okresie lipiec-wrzesień, wynika ze zrewidowanego szacunku opublikowanego 26 lutego przez Federalny Urząd Statystyczny (GUS).

Odczyt ten jest korektą w górę o 0,1 punktu procentowego w stosunku do rankingu Flash opublikowanego w połowie lutego. Skurcz październik-grudzień, choć głębszy niż w III kwartale, pokazuje polskiej gospodarce znacznie mniej kłopotów niż szok wiosennej lokautu.

Mimo to „system wzrostu PKB [in the fourth quarter] Odzwierciedlało to ponowne wprowadzenie środków blokujących i rosnącą niepewność w całej gospodarce, która odbiła się na prywatnej konsumpcji i inwestycjach ”- powiedział Erstay.

Niezrażony, polski PKB skurczył się w IV kw. O 2,8% r / r wobec danych GUS o 1,5% r / rw poprzednim kwartale. Brak zmian w stosunku do oceny Flash.

W ujęciu kwartalnym wzrost gospodarczy spowolnił do 0,7% (wstępne: -0,7% kw./kw.) W okresie październik-grudzień, po 7,9% zysku kw./kw. W trzecim kwartale.

Spożycie mieszkań spadło o 3,2% r / rw czwartym kwartale, jak podają dane GUS. To zmiana w stosunku do wzrostu o 0,4% r / rw trzecim kwartale. Inwestycje były słabe, spadły o 10,9% r / rw IV kw. I dalej się pogłębiły po -9% r / rw poprzednich trzech miesiącach.

W sumie GUS podał, że popyt krajowy spadł w III kwartale o 3,2% r / r wobec 3,4% r / r.

Ogółem do 2020 roku PKB Polski skurczył się o 2,7%, nieco lepiej niż spadek o 2,8%, pokazują również dane GUS.

Analitycy wskazują, że od pierwszego kwartału 2021 r. Znajduje się na kartach odzyskiwania. Zacznijmy jednak od tego, co jest bardziej oczywiste [the second quarter]- napisał Erstay.

„Przedłużenie blokad do stycznia będzie obciążało aktywność gospodarczą w I kwartale 2021 r. I spodziewamy się jedynie niewielkiej dodatniej kwartalnej dynamiki wzrostu, która powinna zostać przyspieszona w kolejnych kwartałach” – napisał Erstay.

Ogólnie rzecz biorąc, w prognozach analityków dotyczących wzrostu w 2021 r. Istnieje znaczna luka.

READ  Gentiloni kwestionuje prymat prawa UE w zakresie przechowywania okupu za Polskę Potężny 790 KFGO

„Przez cały 2021 rok mamy prognozę wzrostu PKB na poziomie 4,5%, chociaż istnieje ryzyko, że zaszkodzi… my [still] Polska stoi w obliczu kolejnej fali COVID-19 i musimy uporać się z konsekwencjami przedłużających się sankcji w Europie ”- napisał ING.

Erstay jest bardzo optymistyczny, że wzrost w 2021 r. Wyniesie zaledwie 3,1%, przyczyniając się do tych samych czynników ryzyka, co obecne epidemie i szybkość wprowadzania szczepionek.

Z drugiej strony, PKO PPP kontrolowane przez państwo ma wynieść mniej niż 5,1% PKB.