Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

bne IntelliNews – Polski bank centralny nie zmienia ponownie stóp procentowych

bne IntelliNews – Polski bank centralny nie zmienia ponownie stóp procentowych

Narodowy Bank Polski (NBP) pozostawił swoją referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 6,75% na czwartym z rzędu posiedzeniu 4 stycznia.wykres)

Decyzja została podjęta zgodnie z konsensusem rynkowym. Po silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej w okresie od października 2021 r. do września ub. r., NBP przesunął punkt ciężkości z kontrolowania inflacji na zachowanie warunków wzrostu gospodarczego.

Wzrost CPI w Polsce był w listopadzie najwyższy od dekady i wyniósł 17,5% r/r, ale był o 0,4 pkt proc. niższy niż w poprzednim miesiącu. Inne wskaźniki, takie jak PPI, również wskazują na słabnącą inflację.

„Oczekiwane osłabienie koniunktury zewnętrznej, w połączeniu z zacieśnianiem polityki pieniężnej przez kluczowe banki centralne, będzie ograniczać globalną inflację i ceny surowców” – napisano w komunikacie NBP.

„Słabość globalnej koniunktury będzie również hamować wzrost PKB Polski. W takich warunkach dotychczasowe znaczne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać spadkowi inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP” – dodał bank centralny.

Ponieważ stopy procentowe nie zmieniły się od września, NBP – za pośrednictwem swojego kontrowersyjnego prezesa Adama Klapińskiego – nadal upiera się, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej jest wstrzymany, a nie zakończony.

Jednak analitycy twierdzą, że graniczna recesja oczekiwana w 2023 r. oznacza, że ​​nie ma miejsca na dalsze podwyżki, a następnym ruchem banku centralnego będzie prawdopodobnie realna obniżka stóp.

„Ponieważ inflacja osiągnie szczyty, a wzrost gospodarczy osłabnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, wątpimy, czy rzeczywiście nastąpią dalsze podwyżki stóp” — powiedział w swojej opinii Nicolas Farr, ekonomista ds. Europy wschodzącej w Capital Economics.

„Spodziewamy się, że kolejnym ruchem NBP będzie obniżka stóp procentowych, choć może to nastąpić dopiero pod koniec 2023 roku” – powiedział Farr.