Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Badanie ostrzega, że ​​Ziemia ma tylko 33% szans na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C do 2029 r

Badanie ostrzega, że ​​Ziemia ma tylko 33% szans na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C do 2029 r

Nowe badanie ostrzega, że ​​ambitny cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 2,7 stopnia Fahrenheita (1,5 stopnia Celsjusza) wydaje się coraz mniej prawdopodobny.

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego obliczyli, ile ocieplenia jest już uzasadnione na podstawie wcześniejszych emisji dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu i aerozoli, takich jak siarka i sadza.

Ich odkrycia sugerują, że do 2029 roku Ziemia będzie miała dwie trzecie szans na tymczasowe przekroczenie ocieplenia o co najmniej 2,7 stopnia Fahrenheita (1,5 stopnia Celsjusza), nawet jeśli wszystkie emisje zatrzymają się w tym dniu.

Tymczasem, według zespołu, do 2057 r. istnieje dwie trzecie szansy, że Ziemia przynajmniej tymczasowo przekroczy ocieplenie, przekraczając ostrzeżenie o temperaturze 3,6°F (2°C).

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego obliczyli, jakie ocieplenie jest faktycznie gwarantowane na podstawie wcześniejszych emisji dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu i aerozoli, takich jak siarka i sadza.

Ich odkrycia sugerują, że do 2029 roku Ziemia będzie miała dwie trzecie szans na tymczasowe przekroczenie ocieplenia o co najmniej 2,7 stopnia Fahrenheita (1,5 stopnia Celsjusza), nawet jeśli wszystkie emisje zatrzymają się w tym dniu.  Tymczasem do 2057 r. istnieje dwie trzecie szansy, że Ziemia przynajmniej tymczasowo przekroczy ocieplenie, przekraczając ostrzeżenie 3,6°F (2°C).

Ich odkrycia sugerują, że do 2029 roku Ziemia będzie miała dwie trzecie szans na tymczasowe przekroczenie ocieplenia o co najmniej 2,7 stopnia Fahrenheita (1,5 stopnia Celsjusza), nawet jeśli wszystkie emisje zatrzymają się w tym dniu. Tymczasem do 2057 r. istnieje dwie trzecie szansy, że Ziemia przynajmniej tymczasowo przekroczy ocieplenie, przekraczając ostrzeżenie 3,6°F (2°C).

Nie wystarczy zredukować emisję dwutlenku węgla! Musimy również ograniczyć inne zanieczyszczenia, które powodują globalne ocieplenie

W walce z globalnym ociepleniem podkreśla się znaczenie systematycznego ograniczania emisji dwutlenku węgla (CO2).

Jednak nowe badanie ostrzega, że ​​samo ograniczenie dwutlenku węgla nie wystarczy.

Zamiast tego naukowcy z Georgetown University twierdzą, że strategie mające na celu uniknięcie katastrofalnych zmian klimatu powinny również koncentrować się na redukcji innych „w dużej mierze zaniedbanych” zanieczyszczeń, w tym metanu, smogu przyziemnego i podtlenku azotu.

„Jednoczesne zmaganie się zarówno z dwutlenkiem węgla, jak i krótkotrwałymi zanieczyszczeniami daje ludzkości najlepszą i jedyną nadzieję na osiągnięcie 2050 r. bez powodowania nieodwracalnych i potencjalnie katastrofalnych zmian klimatycznych” – wyjaśnił zespół.

READ  Holandia zwraca swoje skarby Indonezji i Sri Lance

W badaniu zespół kierowany przez Michela Dvoraka wykorzystał model klimatyczny do zbadania, co by się stało z temperaturą Ziemi, gdyby wszystkie emisje były nagle zatrzymywane każdego roku od 2021 do 2080 roku, wzdłuż ośmiu różnych ścieżek emisji.

„Ważne jest, abyśmy przyjrzeli się, jak bardzo można uniknąć przyszłego globalnego ocieplenia dzięki naszym działaniom i polityce oraz jak bardzo ocieplenie jest nieuniknione ze względu na przeszłe emisje” – powiedziała pani Dvorak.

„Myślę, że wcześniej nie było to wyraźnie oddzielone – ilość przyszłego ocieplenia, które nastąpi, tylko w oparciu o to, co faktycznie uruchomiliśmy”.

Model sugeruje, że istnieje 42-procentowa szansa, że ​​świat może już być narażony na ocieplenie o co najmniej 2,7 stopnia Fahrenheita (1,5 stopnia Celsjusza) w porównaniu z temperaturami sprzed epoki przemysłowej, nawet jeśli emisje zostaną natychmiast wstrzymane.

Jednak prawdopodobieństwo to wzrasta do 66 procent, jeśli emisje nie zostaną zredukowane do 2029 roku.

Chociaż zatrzymanie wszystkich emisji spowodowanych przez człowieka jest prawie niemożliwe, naukowcy twierdzą, że jest to absolutnie „najlepszy scenariusz”.

Poprzednie badania koncentrowały się tylko na emisjach dwutlenku węgla i wykazały, że „ocieplenie w toku” jest niewielkie, jeśli emisje zostaną zatrzymane.

Jednak naukowcy stwierdzili bardzo różne wyniki, patrząc na inne gazy cieplarniane, w tym metan, tlenek azotu, siarkę i sadzę.

Różne gazy mogą ogrzewać lub chłodzić planetę, przy czym niektóre pozostają krótkotrwałe, a inne dłużej.

Na przykład zanieczyszczenia cząsteczkowe odbijają światło słoneczne i mają niewielki efekt chłodzący, chociaż cząstki te osadzają się z atmosfery znacznie szybciej niż gazy zatrzymujące ciepło.

Oznacza to, że jednoczesne zatrzymanie wszystkich ludzkich emisji spowodowałoby tymczasowe uderzenie o około 0,36 stopnia Fahrenheita (0,2 stopnia Celsjusza) przez 10-20 lat, zgodnie z badaniem.

Ten artykuł dotyczy tymczasowego i nieuniknionego ocieplenia, co jest ważne, jeśli weźmie się pod uwagę elementy systemu klimatycznego, które szybko reagują na zmiany globalnych temperatur, w tym arktyczny lód morski i ekstremalne zdarzenia, takie jak fale upałów lub powodzie, a Kyle Armor powiedział: Współautor opracowania.

READ  Wiadomości na żywo: Samsung Electronics szacuje, że zysk w czwartym kwartale wzrósł o 52,5% dzięki odbiciu popytu na chipy

Nasze badanie wykazało, że we wszystkich przypadkach związaliśmy przeszłe emisje z osiągnięciem maksymalnych temperatur na pięć do dziesięciu lat przed ich wystąpieniem.

Na podstawie wyników naukowcy twierdzą, że pozostały „budżet węglowy” jest znacznie mniejszy niż wcześniej sugerowane szacunki.

„Nasze odkrycia sprawiają, że jest to jeszcze pilniejsze, ponieważ musimy szybko zredukować emisje” – podsumowała Dvorak.

To nie pierwszy raz w ostatnich tygodniach, kiedy naukowcy podkreślili znaczenie redukcji zanieczyszczeń poza dwutlenkiem węgla.

Pod koniec zeszłego miesiąca naukowcy z Georgetown University ostrzegali, że sama redukcja dwutlenku węgla nie wystarczy.

Zamiast tego zespół twierdzi, że strategie mające na celu uniknięcie katastrofalnych zmian klimatu powinny również koncentrować się na redukcji innych „w dużej mierze zaniedbanych” zanieczyszczeń, w tym metanu, smogu przyziemnego i podtlenku azotu.

„Jednoczesne zmaganie się zarówno z dwutlenkiem węgla, jak i krótkotrwałymi zanieczyszczeniami daje ludzkości najlepszą i jedyną nadzieję na osiągnięcie 2050 r. bez powodowania nieodwracalnych i potencjalnie katastrofalnych zmian klimatycznych” – wyjaśnił zespół.

Porozumienie paryskie: globalne porozumienie w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia poprzez cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla

Porozumienie paryskie, podpisane po raz pierwszy w 2015 r., jest międzynarodowym porozumieniem mającym na celu kontrolę i ograniczenie zmian klimatycznych.

Ma nadzieję utrzymać wzrost średniej globalnej temperatury poniżej 2°C (3,6°F) i „kontynuować wysiłki w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C (2,7°F)”.

Wydaje się, że ambitniejszy cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C (2,7°F) może być ważniejszy niż kiedykolwiek, zgodnie z poprzednimi badaniami, według których 25 procent świata może odnotować znaczny wzrost suchszych warunków.

Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu ma cztery główne cele w zakresie redukcji emisji:

1) Długoterminowy cel polegający na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej

READ  Czy Priti Patel jest zła czy głupia? To cienka linia dla ukraińskich uchodźców | John Kress

2) W celu ograniczenia wzrostu do 1,5°C, ponieważ znacznie zmniejszyłoby to ryzyko i skutki zmiany klimatu

3) Rządy zgodziły się, że globalne emisje osiągną szczyt tak szybko, jak to możliwe, uznając, że zajmie to więcej czasu w krajach rozwijających się

4) Następnie wykonaj szybkie cięcia zgodnie z najlepszą dostępną nauką

Źródło: Komisja Europejska