Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wybór niewiedzy: 40% unika wiedzy dla samolubnego zysku

Wybór niewiedzy: 40% unika wiedzy dla samolubnego zysku

streszczenie: Nowe badania pokazują, że 40% osób stojących przed wyborem, woli pozostać nieświadomymi tego, jak ich decyzje wpływają na innych, często wykorzystując tę ​​nieświadomość do bardziej samolubnego działania.

Badacze utożsamiają to zachowanie z przymykaniem oczu przez konsumentów na problematyczne pochodzenie kupowanych przez nich produktów. W analizowanych badaniach istniały dowody sugerujące, że kiedy uczestnicy byli świadomi konsekwencji swoich działań, nastąpił wzrost zachowań altruistycznych o 15,6%.

Sugeruje to, że chociaż wiele osób może działać z chęci utrzymania pozytywnego postrzegania siebie, często postrzegany altruizm może mieć swoje korzenie w presjach społecznych i poglądach na siebie, a nie w prawdziwym szacunku dla dobra innych.

Kluczowe fakty:

  1. Gdy dano im taką możliwość, 40% zdecydowało się nie znać konsekwencji swoich decyzji.
  2. Umyślna niewiedza doprowadziła do spadku zachowań altruistycznych o 15,6 punktu procentowego.
  3. Osoby poinformowane o konsekwencjach swoich działań wykazywały się o 7% większą skłonnością do hojności niż osoby poinformowane hipotetycznie, co wskazywało na prawdziwy altruizm.

źródło: Abba

Jak wynika z badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, mając możliwość dowiedzenia się, jak ich działania wpłyną na kogoś innego, 40% ludzi wybierze niewiedzę, często po to, aby mieć pretekst do samolubnego działania.

„Przykłady tej umyślnej niewiedzy są liczne w życiu codziennym, na przykład gdy konsumenci ignorują informacje o problematycznym pochodzeniu kupowanych przez siebie produktów” – stwierdziła główna autorka Linh Vu, MS, doktorantka na Uniwersytecie w Amsterdamie w Holandii.

„Chcieliśmy zrozumieć, jak powszechna i szkodliwa jest niewiedza oraz dlaczego ludzie się w nią angażują”.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Biuletyn psychologiczny.

Fu i jej współpracownicy przeprowadzili metaanalizę 22 badań, w których wzięło udział łącznie 6531 uczestników. Wszystkie badania przeprowadzono w laboratoriach badawczych lub w Internecie, a większość postępowała zgodnie z protokołem, w którym niektórzy uczestnicy zostali poinformowani o konsekwencjach swoich działań, a inni mogli wybrać, czy poznać konsekwencje.

READ  Partnerzy Grant Thornton i Pinsent Masons w otwartej bankowości

W jednym przykładzie uczestnicy musieli wybrać pomiędzy otrzymaniem mniejszej nagrody (5 dolarów) lub większej nagrody (6 dolarów). Jeśli wybiorą 5 dolarów, anonimowy partner (lub organizacja charytatywna) również otrzyma 5 dolarów. Jeśli jednak wybierze większą nagrodę w wysokości 6 USD, drugi odbiorca otrzyma tylko 1 USD. Jednej grupie uczestników zaoferowano możliwość poznania konsekwencji swojego wyboru, natomiast innej grupie automatycznie powiedziano o konsekwencjach.

Z badań wynika, że ​​40% osób, mając wybór, zdecydowało się nie znać konsekwencji swoich działań. Ta umyślna niewiedza była powiązana z mniejszym altruizmem: prawdopodobieństwo, że ludzie okażą się hojni wobec drugiej osoby, gdy powiedzą im się o konsekwencjach swojego wyboru, było o 15,6 punktu procentowego większe w porównaniu z sytuacją, gdy pozwolono im pozostać ignorantami.

Badacze postawili hipotezę, że jedną z przyczyn umyślnej niewiedzy może być to, że niektórzy ludzie zachowują się altruistycznie, ponieważ chcą zachować pozytywny obraz siebie jako osoby altruistycznej. W takich przypadkach umyślna niewiedza może pozwolić im na utrzymanie takiego obrazu siebie bez konieczności działania altruistycznego.

Według współautora badania, dr Shaula Shalviego i profesora etyki behawioralnej na Uniwersytecie w Amsterdamie, metaanaliza to potwierdza. Dzieje się tak dlatego, że osoby, które zdecydowały się poznać konsekwencje swoich działań, były o 7 punktów procentowych bardziej hojne niż osoby, które otrzymały tę informację domyślnie. Sugeruje to, że naprawdę wpływowi ludzie wolą znać konsekwencje swoich działań.

„Wyniki są fascynujące, ponieważ sugerują, że większość obserwowanych przez nas zachowań altruistycznych wynika z chęci zachowywania się zgodnie z oczekiwaniami innych” – stwierdziła Shalvi.

„Chociaż większość ludzi jest gotowa postępować właściwie, gdy są w pełni świadomi konsekwencji swoich działań, ta gotowość nie zawsze wynika z troski o innych.

„Jednym z powodów, dla których ludzie zachowują się altruistycznie, jest presja społeczna, a także chęć zobaczenia siebie w dobrym świetle. Ponieważ bycie dobrym jest często kosztowne i wymaga od ludzi poświęcenia czasu, pieniędzy i wysiłku, niewiedza zapewnia łatwy sposób na zewnątrz.”

READ  Jaki jest najlepszy projekt kuchni?

Wszystkie badania uwzględnione w tej metaanalizie przeprowadzono w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych lub Europie Zachodniej lub na platformach internetowych, takich jak Amazon Mechanical Turk. Zdaniem badaczy przyszłe badania powinny mieć na celu zbadanie umyślnej niewiedzy w bardziej zróżnicowanych okolicznościach i zbadanie sposobów zwalczania tego zachowania.

O tej wiadomości z badań psychologicznych

autor: Jakub Śliwa
źródło: Abba
Komunikacja: Jakub Śliwa – APA
zdjęcie: Zdjęcie przypisane Neuroscience News

Oryginalne wyszukiwanie: Otwarty dostęp.
Ignorancja z wyboru: metaanalityczny przegląd podstawowych motywacji i konsekwencji umyślnej niewiedzy„Przez Shaula Shalviego i in. Biuletyn psychologiczny


podsumowanie

Ignorancja z wyboru: metaanalityczny przegląd podstawowych motywacji i konsekwencji umyślnej niewiedzy

Ludzie czasami unikają informacji o wpływie swoich działań jako wymówki dla egoizmu. Taka „umyślna niewiedza” ogranicza zachowania altruistyczne i ma szkodliwe skutki w wielu kontekstach konsumenckich i organizacyjnych.

Przedstawiamy pierwszą metaanalizę dotyczącą umyślnej niewiedzy, badającą siłę jej wpływu na zachowania altruistyczne i badające czynniki leżące u jej podstaw. Przeanalizowaliśmy 33 603 decyzje podjęte przez 6531 uczestników w ramach 56 różnych wpływów leczenia, przy czym wszystkie opierały się na odmianach paradygmatu eksperymentalnego, który ocenia celową ignorancję.

Wyniki metaanalizy pokazują, że 40% uczestników unika łatwo dostępnych informacji na temat konsekwencji swoich działań dla innych, co skutkuje spadkiem zachowań altruistycznych o 15,6 punktu procentowego w porównaniu z momentem, w którym informacja ta była przekazywana.

Omawiamy motywacje stojące za umyślną niewiedzą i przedstawiamy dowody zgodne z zachowaniami polegającymi na szukaniu wymówek, mającymi na celu utrzymanie pozytywnego obrazu siebie.

Badamy moderatorów umyślnej niewiedzy i zajmujemy się teoretycznymi, metodologicznymi i praktycznymi implikacjami naszych ustaleń dotyczących tego, kto angażuje się w umyślną niewiedzę, a także kiedy i dlaczego.