Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski regulator wyjaśnia problem licencyjny TVN7

Polski regulator wyjaśnia problem licencyjny TVN7

Fot. Adam Klichek, http://zaczasts.pl

Szef KRRiT wyjaśnił, dlaczego nie udzielił koncesji programowi TVN7 TVN Discovery.

W odpowiedzi na pisma organizacji gospodarczych, w tym prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Witold Kołodziejski powiedział zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji: „Licencję można udzielić spółce zależnej spółki z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, aby nie występowała dyskryminacja podmiotów z Unii Europejskiej w stosunku do podmiotów polskich.Niewątpliwie celem tej regulacji nie było stwarzanie możliwości obejścia zasady, zgodnie z którą podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49% udziałów w spółce koncesjonowanej w Polsce. Należy zauważyć, że takie ograniczenie obowiązuje w Polsce od początku lat 90. , choć należy zauważyć, że próg dla udziałowców zagranicznych został podwyższony z 33% do 49% w tym samym czasie, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej.

Innymi słowy, wraz z wejściem Polski do UE limit dla akcjonariuszy spoza UE został zwiększony do 49% i do 100% w przypadku akcjonariuszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kołodziejski dodał, że nie można zaprzeczyć, że nabycie akcji TVN powyżej limitu 49% przez podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie byłoby możliwe w polskim systemie prawnym. Każdy inwestor spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien mieć tego świadomość inwestując we franczyzobiorcę w Polsce.

Co istotne, powiedział też, że należy podkreślić, iż inwestycja USA w TVN nastąpiła bez zgody KRRiT, która podejmuje wszystkie decyzje uchwałami podejmowanymi przez odpowiednią większość, a w przypadku inwestycji USA w TVN taka decyzja nie zaszła.

Dodał: „Udzielenie koncesji TVN24 (we wrześniu ubiegłego roku) nie oznacza akceptacji przez KRRiT stanu prawnego dotyczącego struktury kapitału nadawczego. W procesie koncesjonowania dla TVN7 członkowie KRRiT głosujący nad koncesją interesy widzów przede wszystkim uważają, że należy przeprowadzić odrębną i równoległą procedurę w odniesieniu do struktury kapitałowej TVN, niezależnie od procedury licencyjnej.Z kolei zdaniem członków Rady, którzy głosowali przeciwko przyznaniu koncesji, niezgodność struktury własnościowej nadawcy z prawem polskim i europejskim jest poważnym naruszeniem prawa, które uniemożliwia udzielenie koncesji” .

READ  „Brazen” na Netflix: 5 rzeczy, które warto wiedzieć o thrillerze kryminalnym z Alyssą Milano