Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska wypycha ustawodawstwo w celu ochrony zanieczyszczonej rzeki Oder | tata

WARSAW, Polska (AFP) – Pilne przepisy wejdą w tym roku w celu ochrony rzeki Oder Polski i zapobiegania dalszym katastrofom, takim jak obecne zanieczyszczenie i śmierć ryb na dużą skalę, ogłosili we wtorek.

Zastępca ministra infrastruktury Marek Grobarczyk powiedział, że ustawodawstwo, które zostaną przyjęte za pomocą wyjątkowego środka, zapewni fundusze na ciągłe monitorowanie wody oderowej i nowych oczyszczalni ścieków, aby upewnić się, że zwolnienie nie zagrozi ekosystemowi rzeki.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript musi być w stanie odczytać treść premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kamxe: d 2 = d @ e @ ac @ g: 56 7:? 2? 4: 2 = 4 @> a6? D2E: @? E @ 3fd:? 6DD6D ​​92C56DE 9: E 3J H92E 2fe9 @ C: E: 6d 42 == E96 H @ CDE? 2EFC2 = 5: D2DE6C:? E96 ~ 56C 2C62:? > 2? J j62cd]k^am

Kam [email protected]> 6`[email protected]? D @ 7 5625 7: D9 92G6 366? AF == 65 7C @> E96 C: G6C:? ! @ = 2? 5 2? 5> 2? J> @c6:? ? 6: 893 @FC:? 8 V6C> 2? JD:? 46 = 2e6 yf = j[ H96? 7:D96C>6? 😕 [email protected]? [email protected]=2?5 7:CDE [email protected]:465 D:8?D @7 E96 [email protected][email protected]:42= 5:D2DE6C]k^am

Kamtia6ced:? ! @ = 2? 5 2? 5:? v6c> 2? J 92G6 7 @ F? 5 E @ I: 4 2 = 826:? E96 C: G6C H2E6C 2? 5492? 86d:? : Ed 496>: 42 = 4 @> a @d: e: @? 3fe 92G6? EA @:? E65 E @ E96 42FD6 @ 7 E92E @ CE @ 2? JD:? 8 = 6724e @ c e92e 4 @ f = 5 92G6 <: == 65 e96 7: d9]k^am

Obóz? @77: 4: 2 =:? 492C86 @7! @ = 2? 5’d h2e6c djde6> d[ [email protected] (@D[ D2:5 E96C6 2C6 2=>@DE b__ :==682=[ F?>@?:[email protected] 5:D492C86 [email protected]:?ED @? E96 ~56C[ [email protected]>6 @7 E96> F?56C :?G6DE:82E:@? [email protected]]k^am

KAMW: D @ 77:46[ E96 DE2E6\CF? [email protected]=2?5VD (2E6CD[ :DDF6D =:46?D6D [email protected]:?8 3FD:?6DD6D 2?5 :?5FDECJ [email protected] 5:D492C86 E96:C H2DE6 :[email protected] C:G6CD[ F?56C DEC:4E A2C2>6E6CD] W @ H6G6C[ E96C6 😀 [email protected] A6C>2?6?E >@?:[email protected]:?8 DJDE6>]k^am

READ  Pierwsze akademie NBA kobiet mają na celu zaprezentowanie międzynarodowych talentów

km% 96 ~ 56 C[ [email protected]>6 gc_ <:[email protected]>6E6CD Wda_ >:=6DX [email protected]?8[ DE2CED 😕 rK649:2 3FE >@DE=J CF?D [email protected] [email protected]? [email protected]=2?5 2?5 [email protected]?8 E96 [email protected] H:E9 v6C>2?J [email protected] 6>AEJ:?8 :[email protected] E96 q2=E:4 $62]k^am

Copyright 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.