Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska wypycha ustawodawstwo w celu ochrony zanieczyszczonej rzeki Oder |  tata

Polska wypycha ustawodawstwo w celu ochrony zanieczyszczonej rzeki Oder | tata

WARSAW, Polska (AFP) – Pilne przepisy wejdą w tym roku w celu ochrony rzeki Oder Polski i zapobiegania dalszym katastrofom, takim jak obecne zanieczyszczenie i śmierć ryb na dużą skalę, ogłosili we wtorek.

Zastępca ministra infrastruktury Marek Grobarczyk powiedział, że ustawodawstwo, które zostaną przyjęte za pomocą wyjątkowego środka, zapewni fundusze na ciągłe monitorowanie wody oderowej i nowych oczyszczalni ścieków, aby upewnić się, że zwolnienie nie zagrozi ekosystemowi rzeki.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript musi być w stanie odczytać treść premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kamxe: d 2 = d @ e @ ac @ g: 56 7:? 2? 4: 2 = 4 @> a6? D2E: @? E @ 3fd:? 6DD6D ​​92C56DE 9: E 3J H92E 2fe9 @ C: E: 6d 42 == E96 H @ CDE? 2EFC2 = 5: D2DE6C:? E96 ~ 56C 2C62:? > 2? J j62cd]k^am

Kam $@> 6`b_e@? D @ 7 5625 7: D9 92G6 366? AF == 65 7C @> E96 C: G6C:? ! @ = 2? 5 2? 5> 2? J> @c6:? ? 6: 893 @FC:? 8 V6C> 2? JD:? 46 = 2e6 yf = j[ H96? 7:D96C>6? 😕 D@FE9H6DE6C? !@=2?5 7:CDE ?@E:465 D:8?D @7 E96 64@=@8:42= 5:D2DE6C]k^am

Kamtia6ced:? ! @ = 2? 5 2? 5:? v6c> 2? J 92G6 7 @ F? 5 E @ I: 4 2 = 826:? E96 C: G6C H2E6C 2? 5492? 86d:? : Ed 496>: 42 = 4 @> a @d: e: @? 3fe 92G6? EA @:? E65 E @ E96 42FD6 @ 7 E92E @ CE @ 2? JD:? 8 = 6724e @ c e92e 4 @ f = 5 92G6 <: == 65 e96 7: d9]k^am

Obóz? @77: 4: 2 =:? 492C86 @7! @ = 2? 5’d h2e6c djde6> d[ zCKJDKE@7 (@D[ D2:5 E96C6 2C6 2=>@DE b__ :==682=[ F?>@?:E@C65 5:D492C86 A@:?ED @? E96 ~56C[ D@>6 @7 E96> F?56C :?G6DE:82E:@? ?@H]k^am

KAMW: D @ 77:46[ E96 DE2E6\CF? !@=2?5VD (2E6CD[ :DDF6D =:46?D6D 2==@H:?8 3FD:?6DD6D 2?5 :?5FDECJ E@ 5:D492C86 E96:C H2DE6 :?E@ C:G6CD[ F?56C DEC:4E A2C2>6E6CD] W @ H6G6C[ E96C6 😀 ?@ A6C>2?6?E >@?:E@C:?8 DJDE6>]k^am

READ  Tenisistki są zjednoczone w dążeniu do poprawy w stosunku do WTA – mówi Iga Świątek

km% 96 ~ 56 C[ D@>6 gc_ <:=@>6E6CD Wda_ >:=6DX =@?8[ DE2CED 😕 rK649:2 3FE >@DE=J CF?D E9C@F89 D@FE9H6DE6C? !@=2?5 2?5 2=@?8 E96 3@C56C H:E9 v6C>2?J 367@C6 6>AEJ:?8 :?E@ E96 q2=E:4 $62]k^am

Copyright 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.