Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska: Silna sprzedaż detaliczna w listopadzie – silny popyt konsumencki i przyspieszenie cen | Eksploduj, Eksploduj

Do wyższego odczytu sprzedaży detalicznej przyczyniła się sprzedaż tekstyliów i odzieży (55,8% r/r, po 29,3% w poprzednim miesiącu), mebli, RTV, AGD (10,3% r/r, po zaledwie 0,2% w październiku ) i inni. Sprzedaż (23,8% rok do roku, po 13,2% w poprzednim miesiącu). Kategorie te są typowe dla popytu konsumenckiego. Na mocny odczyt sprzedaży detalicznej wskazywały zachowanie się rynku pracy oraz struktura produkcji przemysłowej, gdzie pozytywnie zaskoczyła m.in. produkcja tekstyliów i odzieży.

Sprzedaż samochodów nadal spadała (-4,9% r/r, po spadku -5,2% w październiku). Najprawdopodobniej wynika to z większej liczby problemów z dostępnością półprzewodników, które mają ogromny wpływ w szczególności na przemysł motoryzacyjny. Wzrost sprzedaży paliw i żywności był zbliżony do października.

Silny wzrost sprzedaży detalicznej potwierdza odporność popytu konsumpcyjnego w Polsce. Może to również wynikać z przyspieszenia zakupów w związku z wyższymi cenami i obawami o narastającą czwartą falę pandemii. Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej ogółem (11,4%) był o trzy punkty procentowe wyższy niż w październiku. Te czynniki mogą jednak spowolnić pod koniec roku. Jednak dynamika polskiej gospodarki w IV kwartale pozostaje wysoka i wspiera naszą prognozę wzrostu na poziomie 5,4% w całym 2021 roku.

Dzisiejsze dane odzwierciedlają przyspieszającą inflację – deflator sprzedaży detalicznej wzrósł z 7,5 do 9,1% r/r. Ceny przyspieszone pojawiają się w kategoriach, które są zazwyczaj zależne od popytu: tekstylia, odzież, żywność i inne wyprzedaże. Ceny paliw i energii odzwierciedlają światowe trendy cen surowców. Oprócz silnej produkcji przemysłowej, wyższe podwyżki taryf na gaz ziemny i energię elektryczną od 2022 r., o których właśnie poinformował regulator energetyki, sprzyjają ciągłym podwyżkom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Naszym zdaniem stopa procentowa 4,0-4,5% zostanie osiągnięta na przełomie 2022/2023.