Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska chce oficjalnych przepisów dotyczących izraelskich wyjazdów studyjnych na temat Holokaustu | tata

WARSZAWA, Polska (AFP) – Polski rząd chce sformalizowanych przepisów regulujących warunki, na jakich izraelskie dzieci szkolne odbywają wizyty studyjne na temat Holokaustu w kraju, w tym obecność uzbrojonych izraelskich strażników, powiedział w poniedziałek przedstawiciel Warszawy.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydać powiedział, że uzbrojeni strażnicy towarzyszący grupom młodzieżowym, skupienie wizyt wyłącznie na Holokauście i brak kontaktu z polską młodzieżą, wszystko to daje izraelskiej młodzieży „negatywny obraz” Polski.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm “%96C6 2C6 2 = D @ E9C625D 2AA62C:? 8 WE @ DF886DEX E92E! @ = 2? 5: D 2? 2? E:\$6>:E:4 4 @F? ETS 2? 5 7 @ C E92E @ C62D? : EVD 52? 86C @ FD 96C6[” !CKJ524K [email protected]=5 #25:@ #|uac]k^am

kAmw6 D2: 5 2? 6h:? E6C8 @ G6C?> 6? E2 = 28C66 > 6? E D9 @ F = 5 DE2E6:? H92E 42D6D 8F2C5D H: E9 = @2565 H62A @? D 42? 36 AC6D6? E](2CD2H 92D 366?D66) <:؟ 8 DF49 2562 = 7 @ C> @? E9D[ !CKJ524K D2:5]k^am

kAm! @ = 2? 5 H @ F = 5 2 = D @ =: <6 J @ F؟ 8 xDC26 =: DE @> 66E H: E9 E96: C! @ =: D9 A66CD 2? 5 F? 56CDE2? 5 E96: C 2AAC @ 249 E @! @=:D9\y6H:D9 9:DE @CJ E92E DA2? D>2? J 46? EFC: 6D]k^Am

kAm %96 2 ?? F2 = 65F42E: @? 2 = WE: AD 3J E9 @ FD2? 5D @ 7 J @ F? 8 xDC26 =: D H6C6 DFDA6? 565 5FC:? 8 E96 A2? 56>: 4 2? 5 = 2DE H66 😕 8 E96>3642FD6! @ = 2? 5’DC: 89E\H:? 8 8 @ G6C?> 6? E H2D ETS:? 8 E @ 4 @? EC @ = E96 4FCC: 4F = F>]k^Am

kAm! CKJ524K D2: 5 E96 C62D @? E96J 92G6? @ E 366? C6DF > 65 H2D “3642FD6 H6 36 =: 6G6 E92E WE96JX D9 @ F = 5 36 C68F = 2E65 3J 2? 28C66>6? E 36EH66? ! @ = 2? 5 2? 5 xDC26 =]” k ^ Am

kAm! @ = 2? 5 H2D E96 7: CDE 4 @ F? ETS:? G2565 2? 5 @44FA: 65 3J} 2K: v6C > 2? J:? (@C=5(2C xx]|6>[email protected][email protected]=2?5’D C6D:DE2?46 2?5 8 @G6C?>6?E\:?\6i:=6 H2C?65 E96 [email protected]=5 [email protected] E96}2K:DV>2DD<:==:[email protected][ 2?5 [email protected]?5D @7 [email protected]=6D C:D<65 E96:C =:G6D [email protected] 96=A y6HD — 6G6? [email protected] [email protected]>6 [email protected]=6D >FC56C65 @C G:4E:>:K65 E96:C y6H:D9 [email protected]>A2EC:@ED]k^am

READ  Były polski redaktor zdobywa największą nagrodę w Hiszpanii | Naród i świat

kAm} 62C = J 2 == @ 7! @ = 2? 5’DC @F89 = Jb>: ==: @? y6HD H6C6 <: == 65 3J E96 v6C> 2? D 2? 5 E96: C 4 @ == 23 @ C2E @ CD 5FC:? 8 E96 w @ = @ 42FDE[ 2?5 E96 }2K:D 3F:=E E96:C >2;@C 562E9 42>AD 😕 @44FA:65 [email protected]=2?5]k^am

kAm *@F? 8 xDC26 =: D EC25: E: @? 2 == J EC2G6 = E @! @ = 2? 5:? E96 DF >> 6C 36EH66? E9 2?5” aE9 8C256 [email protected]@[email protected]>6C}2K: 42>AD[ =62C? [email protected] E96 [email protected][email protected] 2?5 C6>6>36C E96 G:4E:>D] %96 WE: 92D = @8366? 4 @? D: 56C65 2>: = 6DE @? 6:? xDC26 =: 65F42E: @? 2? 5[ AC:@C [email protected] E96 A2?56>:4[ [email protected]>6 c_[___ xDC26=: DEF56?ED A2CE:4:A2E65 6249 J62C]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.