Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Globalny raport dotyczący rynku kosmicznego piątej generacji 2023–2028: SpaceX’s

Globalny raport dotyczący rynku kosmicznego piątej generacji 2023–2028: SpaceX’s

DUBLIN, 25 sierpnia 2023 r. (GLOBE NEWSWIRE) — The Przestrzeń rynkowa 5G według komponentów (urządzenia i usługi), zastosowań (ulepszona mobilna łączność szerokopasmowa (Embb), komunikacja o wysokiej niezawodności i niskim opóźnieniu (Urllc), komunikacja typu masowej maszyny (Mmtc)), branża i region – prognoza do 2028 r. Raport został dodany do ResearchAndMarkets.com oferta.

Rynek 5G jest wyceniany na 300 mln dolarów w 2023 r. i oczekuje się, że do 2028 r. osiągnie 3 693 mln dolarów, co oznacza wzrost CAGR na poziomie 65,1% w latach 2023–2028.

Ten transformacyjny ruch podkreśla lista kluczowych graczy, w tym między innymi OneWeb (Wielka Brytania), Omnispace (USA), Qualcomm (USA), Ericsson (Szwecja), Rohde & Schwarz (Niemcy).

W szybko rozwijającym się krajobrazie komunikacji i łączności pojawiła się rewolucyjna siła: przestrzeń kosmiczna piątej generacji. Ta rewolucyjna technologia płynnie integruje możliwości komunikacji satelitarnej z sieciami naziemnymi, torując drogę do ery szybkiej i niezawodnej łączności. Dzięki nieograniczonemu potencjałowi przekształcania gałęzi przemysłu i ułatwiania różnorodnych zastosowań integracja przestrzeni 5G stworzy niespotykane dotąd możliwości.

Obecnie technologia piątej generacji (5G) pochodząca z kosmosu stanowi kluczowy postęp w dziedzinie komunikacji, prowadzący do zmiany paradygmatu w sposobie, w jaki się łączymy i komunikujemy. Fuzja technologii 5G z systemami komunikacji satelitarnej otwiera przed nami świat nieznanych możliwości, redefiniując nasze interakcje z otaczającym nas światem.

Wdrożenie technologii 5G z kosmosu rozszerza zakres korzyści wykraczających poza tradycyjne sieci naziemne. Jego szeroki zasięg rozciąga się nawet na obszary odległe i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i pozwala pokonać wyzwania związane z rozmieszczeniem infrastruktury naziemnej na tych obszarach. Ta powszechna dostępność umożliwia szybką łączność o małych opóźnieniach, niwelując przepaść cyfrową i stymulując postęp gospodarczy i społeczny.

W czołówce przestrzeni 5G zauważalnym trendem, który nabiera tempa, jest konwergencja komunikacji satelitarnej i sieci naziemnych. Kierunek ten wykorzystuje synergiczne mocne strony obu technologii, zapewniając płynną i spójną łączność w różnych branżach. Dzięki tej integracji kosmiczna technologia 5G nowej generacji zwiększa zasięg, zwiększa przepustowość sieci i podnosi wydajność na nowy poziom.

READ  Space Architectes założyło nową firmę, aby walczyć z demencją w ramach wspólnego przedsięwzięcia uniwersyteckiego

Na podstawie komponentu oczekuje się, że usługa osiągnie najwyższy poziom w okresie prognozy 2023-2028

Rosnące zapotrzebowanie na usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i kompleksowe rozwiązania, oparte na komponentach, jest głównym czynnikiem napędzającym segment usług. Ponieważ przedsiębiorstwa i branże starają się wykorzystać zalety technologii kosmicznej 5G, potrzebują specjalistycznej wiedzy i wsparcia, aby skutecznie wdrażać i integrować te rozwiązania.

Dostawcy usług odgrywają kluczową rolę w świadczeniu dostosowanych usług, takich jak planowanie sieci, integracja systemów, doradztwo i wsparcie, zapewniając organizacjom możliwość maksymalizacji potencjału technologii kosmicznej 5G w celu zaspokojenia ich konkretnych potrzeb.

W zależności od zastosowania oczekuje się, że segment komunikacji typu masowej maszyny (MMTC) będzie świadkiem najwyższego CAGR w okresie prognozy 2023–2028

Na podstawie zastosowań rynek kosmiczny 5G został podzielony na segmenty typu Mass Machine Telecom (MTC). Segment komunikacji typu Mass Machine Type Communication (Mmtc) będzie liderem rynku w okresie prognozy 2023–2028.

Automatyzacja umożliwia firmom usprawnienie operacji, poprawę wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Technologia 5G z kosmosu zapewnia łączność niezbędną do wspierania automatyzacji, umożliwiając płynną komunikację między maszynami i urządzeniami. Ułatwia to wymianę danych w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie i monitorowanie, umożliwiając branżom takim jak produkcja, logistyka i rolnictwo korzystanie z automatyzacji w celu zwiększenia produktywności i poprawy wyników operacyjnych.

Oczekuje się, że największy udział w rynku 5G z kosmosu w latach 2023–2028 będzie miał rynek północnoamerykański

Biorąc pod uwagę region, oczekuje się, że Ameryka Północna będzie liderem rynku przestrzeni kosmicznej sieci 5G w latach 2023–2028. Ameryka Północna to region przodujący pod względem postępu technologicznego, a kilka firm zlokalizowanych w regionie jest motorem wzrostu 5G) z rynku kosmicznego . Firmy te odgrywają ważną rolę w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, napędzaniu ich wdrażania i kształtowaniu krajobrazu branżowego.

Jedną z takich firm jest SpaceX z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Projekt Starlink firmy SpaceX ma na celu zbudowanie globalnej konstelacji satelitów w celu zapewnienia szybkiego dostępu do Internetu o niskim opóźnieniu regionom o niedostatecznym zasięgu. Wykorzystując swoją rozległą sieć kosmiczną, SpaceX jest liderem we wdrażaniu technologii kosmicznej piątej generacji, umożliwiającej bezproblemową łączność w odległych obszarach Ameryki Północnej i poza nią.

READ  „Współistnienie przestrzeni oceanicznej ma zasadnicze znaczenie”, informuje DNV

Ambitne wysiłki i zaangażowanie firmy w zrewolucjonizowanie globalnej łączności czynią ją głównym motorem wzrostu rynku kosmicznego 5G w Ameryce Północnej.

Główne cechy:

atrybut raportu Detale
Numer stron 200
okres prognozy 2023 – 2028
Szacunkowa wartość rynkowa (w USD) w 2023 roku 300 miliardów dolarów
Prognozowana wartość rynkowa (w USD) do 2028 roku 3693 miliardy dolarów
Całkowite roczne tempo wzrostu 65,1%
obszary zadaszone na całym świecie

odrębne spostrzeżenia

 • Zwiększony popyt na IoT, globalną łączność i automatyzację, aby napędzać rynek
 • Sektor sprzętu jest liderem rynku w okresie prognozy
 • Segment Embb jest liderem rynku w okresie prognozy
 • Sektor komercyjny jest liderem rynku w okresie prognozy
 • Sektor lotniczy jest liderem rynku w okresie prognozy

Dynamika rynku

kierowcy

 • Rosnące zapotrzebowanie na szybki dostęp do Internetu
 • Twórz nowe aplikacje i usługi
 • postęp w technologii
 • Eksploracja i badania kosmosu

ograniczenia

 • Globalny niedobór chipów
 • Przepisy rządowe dotyczące systemów satelitarnych w niektórych regionach

możliwości

 • Rosnące zapotrzebowanie na niezawodne, szybkie sieci komunikacyjne w odległych obszarach
 • Promuj rozwój gospodarczy
 • Rosnące wykorzystanie Internetu rzeczy

wyzwania

 • Wpływ opóźnienia na aplikacje czasu rzeczywistego
 • Wyzwania związane z bezpieczeństwem satelitów
 • Zbuduj silną niezawodność sieci 5G

Trendy/zakłócenia wpływające na biznes klientów

 • Zmiana przychodów i nowe źródła przychodów dla sieci 5G z kosmosu

Analiza ekosystemu

 • Znane firmy
 • Małe i prywatne przedsiębiorstwa
 • ekosystem rynkowy

trendy technologiczne

 • Rewolucyjny wpływ technologii kosmicznej 5G na sieci dostępu radiowego (RAN)
 • Umożliwianie płynnej integracji 5G z kosmosu z sieciami szkieletowymi
 • Większe bezpieczeństwo w przestrzeni 5G
 • Umożliwienie kompleksowej jakości usług w sieci kosmicznej piątej generacji
 • Wykorzystanie technologii 5G do umożliwienia łączności z Internetem rzeczy
 • Wiodący producenci chipów 5G rewolucjonizują rynek półprzewodników
 • satelita do telefonu

Analiza technologii

 • Sprzęt satelitarny obsługujący technologię 5G
 • Układ 5G

Analiza przypadków użycia

 • Przypadek użycia: logistyka
 • Przykład użycia: wzmacnianie zdarzeń i reagowanie za pośrednictwem satelity
 • Warunki użytkowania: morskie
 • Przypadek użycia: środowisko z wieloma połączeniami
READ  Pocisk na kursie kolizyjnym z Księżycem „stworzony przez Chiny, a nie SpaceX” | Próżnia

Wpływ głównych trendów

 • Badanie szerokiego wpływu technologii IoT
 • Komunikacja maszyna-maszyna
 • Dostarczanie treści i przesyłanie strumieniowe
 • Komercyjny wpływ globalnej łączności dzięki przestrzeni kosmicznej piątej generacji

Innowacje i zgłoszenia patentowe

 • najlepszych kandydatów
 • 10 najlepszych posiadaczy patentów w dziedzinie przestrzeni kosmicznej piątej generacji
 • Innowacje i rejestracja patentowa

Profil firmy

Główni gracze

 • oneweb
 • Omniprzestrzeń
 • Korporacja Qualcomm Technologies
 • Ericssona
 • Rudda i Schwartza
 • Międzynarodowa korporacja Link
 • Satelita
 • Lockheed Martin
 • siostra sa
 • Thales Alenia Space
 • Sieci satelitarne Gilat
 • Caseyte Technologies Inc
 • Firma Echostar
 • Chińska Korporacja Nauki i Technologii Lotniczej
 • Telesat

inni gracze

 • Komunikacja Keplera
 • SpaceX
 • Anrizzo
 • Systemy Fossy
 • Amazona Kuipera
 • Technologie dębowe
 • Astspace Mobile
 • Nilco
 • Brama
 • ZTE

Więcej informacji na temat tego raportu można znaleźć na stronie https://www.researchandmarkets.com/r/1y232e

Informacje o ResearchAndMarkets.com
ResearchAndMarkets.com jest wiodącym na świecie źródłem międzynarodowych raportów z badań rynku i danych rynkowych. Dostarczamy Ci najświeższe dane dotyczące rynków międzynarodowych i regionalnych, kluczowych branż, czołowych firm, nowości produktowych i najnowszych trendów.