Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Cyfrowy Polsat SA: Największa prywatna emisja obligacji korporacyjnych w złotych polskich

Cyfrowy Polsat SA: Największa prywatna emisja obligacji korporacyjnych w złotych polskich

Grupa Polsat Plus jako pierwsza polska firma wyemitowała obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem zgodnie ze standardem ICMA (International Capital Markets Association). To największa emisja obligacji korporacyjnych przez spółkę prywatną w historii polskiego rynku kapitałowego w złotówkach (2,67 mld zł). Środki z emisji obligacji wesprą realizację strategii Grupy Polsat Plus 2023+, w szczególności realizację celu, jakim jest zainstalowanie 1000 MW czystej mocy wytwórczej. Grupa od lat przywiązuje dużą wagę do tego, aby rozwijała się w sposób zrównoważony z korzyścią dla społeczeństwa, polskiego biznesu i gospodarki. „Bardzo się cieszymy, że Grupa Polsat Plus po raz kolejny wyznacza nowe trendy na polskim rynku kapitałowym. To pierwsza emisja obligacji zrównoważonych według standardów ICMA. Jednocześnie, mimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego, jest to największa emisja złotowa w historii polskiego rynku kapitałowego Jesteśmy dumni, że inwestorzy ponownie obdarzyli nas zaufaniem i głęboko wierzę, że nasze strategiczne cele zostaną osiągnięte” – mówi Katarzyna Ostap-Tuman, członek zarządu ds. finansowania Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. Wyemitowane obligacje wesprą realizację Strategii 2023+, w szczególności planowaną budowę 1000 MW czystej, niskoemisyjnej i niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej oraz całego łańcucha wartości zielonej gospodarki wodorowej, prowadzącej do redukcji dwutlenku węgla w polskiej gospodarce w granicach 2 mln ton rocznie. Grupa Polsat Plus zobowiązała także obligatariuszy do sukcesywnego przechodzenia na zeroemisyjne źródła energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby prywatne. W wyniku tej emisji Grupa Polsat Plus stanie się największym prywatnym emitentem obligacji złotowych, po raz kolejny pozytywnie wpływając na rozwój polskiego rynku kapitałowego. Łączny wolumen emisji Grupy Polsat Plus na polskim rynku, uwzględniający uplasowane wcześniej serie obligacji, przekroczy 3,1 mld zł. Emisja jest pierwszą w Polsce emisją obligacji powiązanej ze zrównoważonym rozwojem, zgodnie z międzynarodowym standardem ICMA (https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/sustainable-bonds-database/#searchResultHold). Grupa Polsat Plus od lat wyznacza kierunek polskiego rynku kapitałowego, wyznaczając nowe standardy i testując nowe narzędzia. W szczególności Grupa planuje, że inne instrumenty finansowe, z których prawdopodobnie skorzysta w przyszłości, również będą oparte na długoterminowych celach środowiskowych określonych w Ramach Finansowania Zrównoważonego Rozwoju, dokumencie, który przeszedł przegląd niezależnej Agencja ratingowa ESG. Sustainability Finance Framework: Link do treści raportu bieżącego: link

READ  Polska: Imigracja według kraju pochodzenia 2022

Grupa Polsat Plus jako pierwsza polska firma wyemitowała obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z międzynarodową ICMA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego) Podstawowy. To największa emisja obligacji korporacyjnych przez spółkę prywatną w historii polskiego rynku kapitałowego w złotówkach (2,67 mld zł). Środki z emisji obligacji wesprą realizację strategii Grupy Polsat Plus 2023+, w szczególności realizację celu, jakim jest zainstalowanie 1000 MW czystej mocy wytwórczej. Grupa od lat przywiązuje najwyższą wagę do tego, aby rozwijała się w sposób zrównoważony z korzyścią dla społeczeństwa, polskiego biznesu i gospodarki.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Grupa Polsat Plus po raz kolejny wyznacza nowe trendy na polskim rynku kapitałowym. To pierwsza emisja obligacji zrównoważonych według standardów ICMA. Jednocześnie, mimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego, jest to największa emisja złotowa w historii polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy dumni, że inwestorzy po raz kolejny obdarzyli nas zaufaniem i głęboko wierzę, że nasze cele strategiczne zostaną osiągnięte” Katarzyna Ostap Tuman, Członek Rady Dyrektorów ds. Finansów w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus.

Wyemitowane obligacje wesprą realizację strategii 2023+, w szczególności planowaną budowę 1000 MW czystej, niskoemisyjnej i zeroemisyjnej produkcji energii elektrycznej oraz całego łańcucha wartości zielonej gospodarki wodorowej, prowadzącej do redukcji emisji dwutlenku węgla dwutlenek.2 W polskiej gospodarce rzędu 2 mln ton rocznie. Grupa Polsat Plus zobowiązała również obligatariuszy do sukcesywnego przechodzenia na zeroemisyjne źródła energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby prywatne.

W wyniku tej emisji Grupa Polsat Plus stanie się największym prywatnym emitentem obligacji złotowych, po raz kolejny pozytywnie wpływając na rozwój polskiego rynku kapitałowego. Łączny wolumen emisji Grupy Polsat Plus na polskim rynku, z uwzględnieniem uplasowanych wcześniej serii obligacji, przekroczy 3,1 mld zł.

Emisja jest pierwszą w Polsce emisją obligacji powiązanej ze zrównoważonym rozwojem, zgodnie z międzynarodowym standardem ICMA (https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/sustainable-bonds-database/#searchResultHold).

READ  Wiza indyjska dla obywateli Izraela, Polski, Rosji, Singapuru i Finlandii

Grupa Polsat Plus od lat wyznacza kierunek polskiego rynku kapitałowego, wyznaczając nowe standardy i testując nowe narzędzia. W szczególności Grupa planuje, że inne instrumenty finansowe, z których prawdopodobnie skorzysta w przyszłości, również będą oparte na długoterminowych celach środowiskowych określonych w Sustainability-Related Finance Framework, dokumencie, który przeszedł przegląd niezależnej ESG Agencja ratingowa.

Ramy finansowania zrównoważonego rozwoju: Połączyć

Bieżąca treść raportu: Połączyć