Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Z raportu Deloitte wynika, że ​​integracja Ukraińców może zwiększyć PKB Polski nawet o 3,5%

Z raportu Deloitte wynika, że ​​integracja Ukraińców może zwiększyć PKB Polski nawet o 3,5%

Integracja obywateli Ukrainy może zwiększyć PKB Polski nawet o 3,5%, a jednocześnie wesprzeć powojenną odbudowę Ukrainy, co jest nowością. Raport Według ofert Deloitte.

W tym celu firma doradcza rekomenduje pomoc uchodźcom w znalezieniu pracy odpowiadającej ich umiejętnościom i kwalifikacjom, wspieranie ich w nauce języka polskiego, dostarczanie rozwiązań dla rodziców małych dzieci oraz zapewnianie dostępu do rynku mieszkaniowego.

Deloitte przytacza szacunki, że 3,8 mln Ukraińców mogło przedostać się do Polski od czasu rosyjskiej inwazji na ich ojczyznę 24 lutego. Spośród nich około 1,5 miliona pozostaje w kraju, czytamy w raporcie.

Polska wyda 8,4 mld euro na wsparcie ukraińskich uchodźców w 2022 r., najwyższy wskaźnik w OECD

Około 30% uchodźców było zatrudnionych cztery miesiące po przybyciu do Polski, zauważa Michel Wodziecki, partner w Monitor Deloitte. „Musimy podjąć więcej kroków, aby zaktywizować resztę emigrantów na rynku pracy” i „upewnić się, że nie pracują na dużo niższym poziomie niż ich kwalifikacje” – dodaje.

„Ustrukturyzowane, długoterminowe podejście do integracji obywateli Ukrainy może doprowadzić do 0,2-3,5% wzrostu PKB” – mówi Julia Baturska, inny partner w Deloitte.

Deloitte podaje, że Ukraińcy w Polsce są stosunkowo dobrze wykształceni, wyższe wykształcenie ma 61% uchodźców i 69% migrantów zarobkowych (ponad milion osób przebywało w Polsce przed wojną). Odnosi się to do 29% dla całej populacji Polski.

a Badanie opublikowane przez Polski Bank Centralny w sierpniu Okazało się, że nieco mniejszy odsetek ukraińskich uchodźców, około połowa, ma wyższe wykształcenie. Podobny odsetek wyrażał chęć podjęcia pracy, a bank, podobnie jak Deloitte, wezwał do podjęcia starań, aby znaleźć pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom.

Z raportu Banku Centralnego RP wynika, że ​​ukraińscy uchodźcy są dobrze wykwalifikowani, a połowa z nich chce pracować

Rewitalizacja zawodowa ukraińskich uchodźców pomoże także w odbudowie ich kraju po wojnie, zauważa raport Deloitte, ponieważ migranci pracujący w Polsce mają tendencję do wysyłania części swoich zarobków na Ukrainę.

READ  Minister: Wiedeń wspierał ostatnie postępy UE na Bałkanach - EURACTIV.com

Tym samym zwiększenie ich dochodów zwiększy dochody ich ojczyzny i pomoże w jej odbudowie. Raport nie oszacował jednak potencjalnego wpływu integracji na ukraińską gospodarkę.

że Poprzedni raport z Pekao Bankuktóry skupiał się na roli, jaką polskie firmy mogłyby odegrać w odbudowie Ukrainy, określił potencjalne korzyści dla polskiej gospodarki na 190 mld zł (38,9 mld euro), co odpowiada ok. 3,8% PKB.

Odbudowa Ukrainy może przynieść Polsce 190 miliardów złotych

Tymczasem Deloitte informuje o polskim raporcie brak mieszkań Jako kolejna możliwa przeszkoda w integracji Ukraińców.

Zdaniem ekspertów identyfikacja i modernizacja niewykorzystanych nieruchomości oraz reforma prawa mieszkaniowego to działania, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Może polegać przede wszystkim na identyfikowaniu miejsc, które mogą zostać przekształcone w tymczasowe lub stałe mieszkania i zachęcaniu władz lokalnych do poszukiwania wolnych nieruchomości.

Ubiegłoroczny spis powszechny wykazał, że ok Dwa miliony domów w Polsce W momencie zbierania danych około 12% wszystkich mieszkań było niezamieszkanych.

Polski rząd próbował rozwiązać problem braku mieszkań, proponując ustawę, która umożliwiłaby władzom regionalnym to zrobić Przekształcenie pustych galerii handlowych i biurowców w mieszkania.

Napływ ukraińskich uchodźców napędza braki mieszkaniowe w Polsce

Główne źródło obrazu: Stopa. Jakub Orzechowski / Aginga Gazeta