Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Wzrost płac realnych w Polsce jest najszybszy od 16 lat

Wzrost płac realnych w Polsce jest najszybszy od 16 lat

W styczniu średnia płaca w Polsce wzrosła o 12,8% rok do roku, do 7 768 zł (1 797 euro) przed opodatkowaniem, szybciej niż oczekiwano, jak wynika z danych rządowego GUS.

Zdaniem analityków, którzy spodziewali się wzrostu o około 11%, wzrost płac był wspierany głównie przez rekordową podwyżkę płacy minimalnej, która częściowo weszła w życie na początku roku.

Z drugiej strony, dzięki spowolnieniu inflacji w styczniu, płace realne (tj. zarobki skorygowane o inflację) wzrosły w zeszłym miesiącu o 8,9%, najwięcej od kwietnia 2008 roku.

Dane GUS dla fal średnich uwzględniają jedynie zarobki pracowników w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników. Średnia nie obejmuje osób prowadzących działalność na własny rachunek i pracowników sektora publicznego.

„Głównym czynnikiem podwyżek była podwyżka płacy minimalnej” – powiedział RMF FM Jakub Rybacki, kierownik katedry makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W całym 2024 roku w Polsce nastąpi rekordowy wzrost płacy minimalnej. Ale wzrost został podzielony na dwa etapy. Pierwsza część podwyżki, z 3600 zł (832,71 euro) do 4242 zł (981,21 euro), weszła w życie w styczniu. W lipcu płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł (994,87 euro), co stanowi ogólny wzrost o 19,4% w porównaniu z grudniem 2023 roku.

Ze względu na wyższą inflację spowodowaną ożywieniem gospodarczym po pandemii i wybuchem wojny na Ukrainie, dynamika płac realnych w Polsce była ujemna przez 12 z 14 miesięcy od czerwca 2022 r. do lipca 2023 r.

Płace powróciły do ​​wzrostu realnego w sierpniu 2023 r., po tym jak inflacja zaczęła spadać. Od tego czasu inflacja nadal spada, po raz pierwszy od prawie trzech lat w styczniu spadając poniżej 4%.

READ  opinia | Polska może być przyszłością Europy

Zdaniem analityków, w nadchodzących miesiącach płace w Polsce będą nadal rosły.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego zidentyfikowali „chęć firm, zwłaszcza dużych, do osiągnięcia wzrostów bliskich rekordowych według NBP [National Bank of Poland] Badania wykazały jednak, że niektóre sektory polskiej gospodarki, np. produkcja mebli, w dalszym ciągu doświadczają trudności, „co odbija się na zatrudnieniu”.

Zatrudnienie w sektorze prywatnym w styczniu spadło o 0,2% rok do roku, do 6,5 mln miejsc pracy. W ujęciu miesięcznym rosły jednak wskaźniki zatrudnienia, co zdaniem analityków PKO BP Banku „może zwiastować ożywienie popytu na pracę, biorąc pod uwagę słabość roku 2023”.


Notatki z Polski są zarządzane przez niewielki zespół redakcyjny i publikowane przez niezależną organizację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.


Główny autor obrazu: Lilia tygrysia/Pexels