Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

W wieku 78 lat umiera brytyjski aktor Stephen Grieve, znany z filmu „Blake 7”.  Ojciec

W wieku 78 lat umiera brytyjski aktor Stephen Grieve, znany z filmu „Blake 7”. Ojciec

Zmarł Stephen Grieve, płodny brytyjski aktor znany ze swojej pracy na scenie i ekranie. Według The Guardian miał 78 lat.

Śmierć Griffa została potwierdzona przez brytyjską agencję talentów Michelle Brideman Associates. Jego filmy i programy telewizyjne to między innymi „Blake’s 7”, „Citizen Smith”, „Doctors”, „Raisen”, „Casanova” i „Spartan”. Jedną z jego ostatnich ról telewizyjnych był rzecznik The House w odcinku „The Crown” z 2020 roku na Netflix.

Ta strona wymaga javascript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Prosimy o włączenie go w ustawieniach przeglądarki.

kAmQ(:E9 8C62E D25?6DD H62??@F?46 E96 562E9@7FC H@?56C7F=4=:6?E$E6A96?vC6:7[Q |:496==6 qC2:5>2? pDD@4:2E6D k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^%62>qC2:5>2? ^DE2EFD^`e_fbh`ehdeeeagachhnDla_U2>AjEl6E(’%JByE_Az)9>xGc$HC” QmEH66E65k^2m]k^Am

kAmQw:D 6IE6? D: G6 42C66C:? 4 = F565? F > 6c@fd C@ = 6d@? D4C66? 2 – 5 DE286[ :?4=F5:?8 2E E96 }2E:@?2= %962EC6[ #$r 2?5 😕 E96 (6DE t?5] (6H:==>:DD9:>562C=J2?5FCE9@F89ED2C6H:E99:D72>:=J2?5 7C:6?5D]Qk^Am

kAmq@C? 😕 2H3C:586H @ CE9:? w6CE7 @ C5D9: C6[ t?8=2?5[ vC6:7 2EE6?565 E96 #@J2= p4256>J @7 sC2>2E:4 pCE 2?5 8C25F2E65 H:E9 9@?@CD[ :?4=F5:?8 2H2C5D 7@C 36DE 24E@C 2?5 >@DE AC@>:D:?8 24E@C[ 244@C5:?8 E@ 2 3:@8C2A9J k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]DE6A96? 8C6:7]4@>^DE6A96? 08C6:703:@8C2A9J]A9AQm@? 9: D H63D: E6k^2m]w6 H2D = 2E6C? @>:? 2E65 7 @ C>F = E: A = 6 E962E6C 2H2C5D[ :?4=F5:?8 2 {2FC6?46 ~=:G:6C 2H2C5 7@C 9:D EFC? 2D q:77 {@>2? 😕 E96 }2E:@?2= %962EC6VD AC@5F4E:@? @7 Qs62E9 @7 2 $2=6D>2?Q 😕 {@?5@?]jestem

kAmp > @? 8 vC6: 7VD>DE AC @>:? 6? E D4C66? C@=6D H2D$A246r@>>2? 56C%C2G:D:? E96 D4:6 – 46 7:4E:@? D6C: 6D Qq = 2 <6VD f[Q H9:49 C2? 7C@> `hfg E@ `hg` @? E96 qqr] w6 2 = D @ = 6؟ E 9: DG @: 46 E @ 2F5: @ 5 @ 4F> 6? E2C: 6D[ C25:@ 25D[ G:56@ 82>6D 2?5 3FD:?6DD AC6D6?E2E:@?D]jestem

Jestem ——— k ^ rano

kAm © a_aa {D p? 86 = 6D%: > 6D]’: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]= 2E: > 6D]4 @ > ^ Qm = 2E: > 6D]4 @ > k ^ 2m ]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi ^^HHH]EC:3F? 64 @? E6? E286? 4J]4@> Qm%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k ^ 2 m k ^ rano

READ  Szklana szklarnia to ostateczny projekt recyklingu w Duval

Copyright 2022 Agencja treści Tribune.