Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Rosnące giełdy bacznie przyglądają się ofercie warszawskiej giełdy.  – Pierwsza wiadomość

Rosnące giełdy bacznie przyglądają się ofercie warszawskiej giełdy. – Pierwsza wiadomość

Prezes GPW był gościem konferencji zorganizowanej przez International Finance Corporation (IFC), część Grupy Banku Światowego, największą globalną instytucję rozwojową skupioną na sektorze prywatnym w krajach rozwijających się.
Piotr Nowak/PAP

Inwestorzy i analitycy finansowi zainteresowani kulisami i czynnikami składającymi się na sukces polskiego rynku kapitałowego przepytali przebywającego obecnie w Stanach Zjednoczonych prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marka Dietla. GPW, która została całkowicie przebudowana w 1991 roku, generuje obecnie ponad połowę obrotów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mimo tego samego roku powstania (1817) wyniki giełd warszawskiej i nowojorskiej były z oczywistych względów bardzo różne. Chodzi przede wszystkim o uwarunkowania historyczne, a nie tylko o różnice w potencjale gospodarczym Polski i Stanów Zjednoczonych. Nasz naród został pozbawiony możliwości prowadzenia samostanowiącej polityki gospodarczej w wyniku dwóch wojen światowych i dziesięcioleci komunizmu. Polska była na krawędzi bankructwa, gdy 16 kwietnia 1991 r. rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej szanse na przystąpienie do NATO lub wspólnot europejskich były w najlepszym razie mgliste.

Tymczasem polskiemu rynkowi kapitałowemu zajęło około 27 lat osiągnięcie statusu zbliżonego do Izraela czy Korei Południowej, mimo że kraje te budowały swój potencjał przez ponad pół wieku. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest obecnie niekwestionowanym liderem w regionie – dwukrotnie większa od Wiednia, czterokrotnie większa od Aten, a nawet ośmiokrotnie większa od Pragi czy Bukaresztu” – wyjaśnił dr Marek Dietl.

Prezes GPW był gościem konferencji zorganizowanej przez International Finance Corporation (IFC), część Grupy Banku Światowego, największą globalną instytucję rozwojową skupioną na sektorze prywatnym w krajach rozwijających się. Punktem wyjścia do dyskusji o źródłach polskiego sukcesu była książka Zrozumieć polski rynek kapitałowy, której współautorem jest Marek Dietl.

„To pozycja obowiązkowa dla wszystkich przedstawicieli rynków kapitałowych na całym świecie, którzy poszukują najlepszych praktyk do naśladowania. Polskie doświadczenie jest uniwersalne. Wskazuje czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby zorganizować skuteczny i rentowny system obrotu” – zaznaczył Anderson Caputo Silva, główny specjalista sektora Finansów w Banku Światowym, który moderuje dyskusję.

Dziś drogi nowojorskiej giełdy i warszawskiej giełdy ponownie się krzyżują. O ile te pierwsze są głównym punktem odniesienia dla najpotężniejszych parkietów na świecie, o tyle GPW jest trendem powstających lub rozwijających się parkietów, i to nie tylko z naszej części Europy.

Dojrzeliśmy do działania poza granicami naszego kraju. A potem z jednej strony ścisła współpraca z innymi piętrami biznesowymi inicjatywy Trójmorza, az drugiej wsparcie dla innych rynków kapitałowych.

Zapytany o warunki potrzebne do stworzenia sprawnego rynku kapitałowego, prezes GPW wymienił: przyjazny i dobrze funkcjonujący ekosystem prawny, przedsiębiorczość i kulturę pracy, a także odpowiedni dla danego kraju potencjał demograficzny i gospodarczy. Chociaż Polska miała szczęście, że wszystkie trzy argumenty były na miejscu, według Marka Dietla sukces jest również możliwy, jeśli zostaną przedstawione co najmniej dwa z nich.

„To skłoniło nas do inwestowania na Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dzięki pozytywnym zmianom w jej ustawodawstwie i identyfikacji lokalnych spółek. Funkcjonowanie rynku kapitałowego opiera się jednak przede wszystkim na zaufaniu, które bardzo trudno odbudować – dlatego aktualnym wyzwaniem dla nas jest konsekwentne i szybkie budowanie wiarygodności AMX w oczach potencjalnych inwestorów.

Marek Dietl przekonywał, że warszawska giełda nie spoczywa na laurach. W nadchodzących latach napotka wiele przeszkód, takich jak włączenie zasad ESG do działalności biznesowej i zmiana równowagi branż reprezentowanych na głównym rynku.

„Chcemy być bardziej otwarci na firmy nastawione na innowacje, działające w sektorach takich jak blockchain czy nowe technologie. W przyszłości nawet 30% spółek notowanych na naszym rynku będzie reprezentować tzw. >> nowy biznes<< - – powiedział prezes GPW.

Imponujący globalny wzrost NewConnect, jednego z trzech największych rynków alternatywnych na świecie, zaintrygował uczestników konferencji. W ciągu piętnastu lat wypracowała rozpoznawalną i cenioną przez inwestorów markę, a także jest bramą dla spółek przygotowujących się do debiutu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Historia Warszawskiego Rynku Alternatywnego to zbiór niesamowitych opowieści o dynamicznym rozwoju innowacyjnych firm, które odnoszą sukcesy nie tylko w kraju, ale także za granicą” – wyjaśnił prezes GPW.

READ  Polacy robią zakupy po złagodzeniu ograniczeń dotyczących COVID-19