Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski wysłannik wzywa Pakistan do zwiększenia handlu dwustronnego

Ambasador RP Maciej Pisarski powiedział w czwartek, że wymiana handlowa między Pakistanem a Polską wyniosła 722 mln dolarów na tle intensywnego eksportu pakistańskiego, który można dodatkowo wzmocnić poprzez poprawę relacji handlowych i inwestycyjnych.

Przemawiając podczas spotkania z członkami Izby Przemysłowo-Handlowej Karaczi, wysłannik powiedział, że około 600 milionów dolarów handlu między obydwoma krajami pochodzi ze strony pakistańskiej.

„Jest dla mnie wyzwaniem poradzenie sobie z deficytem handlowym Polski z Pakistanem. Będę szukał sposobów i środków, jak zmniejszyć deficyt poprzez poprawę polskiego eksportu do Pakistanu” – powiedział Pisarski. Dodał, że istnieje możliwość poprawy dotychczasowych relacji handlowych i inwestycyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli także Honorowy Konsul Generalny RP Mirza Amir Bek, Przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej Muhammad Tariq Yousef, Pierwszy Wiceprezes Tosef Ahmed, Wiceprezes Muhammad Haris Aqar oraz członkowie Komitetu Administracyjnego Izby Kuwejckiej Handlu i Przemysłu.

Ambasador RP docenił propozycje Międzynarodowej Izby Handlowej mające na celu poprawę relacji handlowo-inwestycyjnych, ale doradzał środowisku biznesowemu, aby zwróciło się do Polski z inwestycjami, mówiąc, że zagraniczni inwestorzy mogą rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i działać w całej Europie.

Wyjaśnił, że polska firma zajmująca się poszukiwaniem ropy i gazu, która od 25 lat z powodzeniem działa w Pakistanie, była w stanie wydobyć gaz zamknięty z formacji łupkowych przy użyciu najnowszych technologii.

„Firma jest zainteresowana robieniem więcej, dlatego stara się o dodatkowe koncesje, aby móc rozszerzyć swoją działalność o wydobywanie krajowego gazu pakistańskiego, który jest sprzedawany tylko na rynku krajowym i jest czterokrotnie tańszy niż importowany LNG”.

Ambasador uznał, że sektory rolnictwa, tekstyliów, skóry, farmaceutyków i produktów mleczarskich są ważne, w których środowiska biznesowe obu krajów mogą współpracować. „Polska może też zaoferować ciekawe technologie w sektorze bankowym, fintech, digital security, drony, smart cities i wszystkie inne rzeczy związane z nową erą cyfryzacji”.

READ  Gazowy król Ukrainy ostrzega, że ​​Wielka Brytania jest skazana na zimę niezadowolenia

Odnosząc się do zmian klimatycznych i ostatnich powodzi, których doświadczył Pakistan, poseł powiedział, że państwo polskie może zaoferować zaawansowane technologie gospodarki wodnej i energii odnawialnej.

„Mamy ogromny potencjał, ale musimy wspólnie usiąść, aby zidentyfikować sektory, w których szanse są największe” – dodał, a także docenił pomysł stworzenia wspólnego forum biznesowego.

Wysłannik potwierdził pełne wsparcie i współpracę Ambasady RP w łączeniu Izby Karaczi z podobnymi izbami gospodarczymi w Polsce poprzez organizowanie seminariów i warsztatów skupiających przedsiębiorców, wzajemnego poznawania się i wyznaczania priorytetów.

Szef Kuwejckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Muhammad Tariq Yousef wskazał, że wielkość wymiany handlowej między obydwoma krajami jest niewielka i należy ją rozszerzyć wspólnymi wysiłkami obu stron. Zasugerował stworzenie wspólnego forum biznesowego nie tylko w celu wzmocnienia interakcji między firmami, ale także zbadania możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć w obszarach zainteresowań, w tym w rolnictwie, tekstyliach, skórzanym, spożywczym i farmaceutycznym oraz energetyce.

„Chociaż Pakistan jest jednym z największych producentów nabiału i jego produktów ubocznych, nie był w stanie dodać wartości do produktów mlecznych. Biorąc pod uwagę polskie doświadczenie w sektorze mleczarskim, możesz pomóc nam dodać wartość do naszych produktów mlecznych.”

Yusuf wezwał polską społeczność biznesową do zakładania działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, które powstają w ramach Korytarza Gospodarczego Chiny-Pakistan. Był zdania, że ​​Pakistan i Polska powinny współpracować w dziedzinie edukacji, badań, tekstyliów domowych i poszukiwania gazu. Zasugerował, że wykwalifikowaną i półwykwalifikowaną siłę roboczą można również dostarczyć do Polski.

Szef KCCI doradził polskiemu biznesowi utworzenie spółek joint venture w Pakistanie, mówiąc, że zapewni im to łatwy i opłacalny dostęp do rynków Bliskiego Wschodu.