Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska twierdzi, że Białoruś zniszczyła grób żołnierzy II wojny światowej |  tata

Polska twierdzi, że Białoruś zniszczyła grób żołnierzy II wojny światowej | tata

Warszawa, Polska (AFP) – Polski rząd stwierdził w czwartek, że władze na Białorusi zniszczyły miejsce pamięci zawierające groby polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował na Twitterze, że cmentarz w Surkontach na Białorusi, gdzie członkowie największego polskiego ruchu oporu walczyli z siłami Armii Radzieckiej, został „zniszczony przez służby mińskiego reżimu”.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm” %9 @D6 H9 @E9:? 2? >6>CJ @ 7 96C @ 6D 42? 36 6C25: 42E65 2C6 G6CJ>: DE2 <6؟]٪ 96 C68:> 6 H: == A2J 7 @ C E96D6 24ED @ 7 32C32C: D>[Q y2D:?2 HC@E6]k^am

Ile %96 2 == 682E: @? 42> 6 2 52J 27E6C E96! @ =: D9 8 @ G6C?> 6? E D2: 5: E H2D k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F < C2:؟ 6 \ A @ = 2؟ 5 \> @D4 @H\H @C=5\H2C\::\_54cfb2`cfbc5c4a7f4ddc5`h73b5da3Qm56>@=:D9:? 8 2> @? F>6? EE @ $ @ G: 6E #65 pC > JD @ = 5: 6CDk^2m:? ! @ = 2? 5[ @?6 @7 5@K6?D >2C<65 7@C 56DECF4E:@? D:?46 #FDD:2VD :?G2D:@? @7 &<C2:?6 D:I >@?E9D 28@]k^am

kAm%96C6 H2D? @: >> 65: 2E6 4 @ >> 6? E 7C @> q6 = 2CFD[ 2?5 :E H2D ?@E 4=62C :7 E96 56G6=@A>6?ED H6C6 C6=2E65] q6 = 2CFD 92D 56DEC @ J65 @ E96C! @ =: D9> 6> @ C: 2 = D: E6D:? E96 A2DE]k^am

kAm! @ = 2? 5[ =:<6 >2?J @7 :ED ?6:893@CD[ H2D :?G2565 2?5 @44FA:65 3J v6C>2?J 2?5 E96 $@G:6E &?:@? 5FC:?8 (@C=5 (2C xx 2?5 E96? DA6?E 564256D F?56C |@D4@H\324<65 CF=6] q67 @C6 #FDD: 2:? G2565&[ E96C6 H2D 2? 677@CE E@ C6>@G6 92E65 4@>>F?:DE DJ>3@=D 7C@> AF3=:4 DA246D 😕 !@=2?5]k^am

Umm Sara[ 46>6E6C:6D H:E9 E96 8C2G6D @7 #65 pC>J D@=5:6CD 2C6 ?@E 5:DEFC365 😕 !@=2?5]k^am

READ  Puchar Świata w skokach narciarskich | Sporty narodowe

6E6CJ: %96? Q6 = 2CFD: DE96 7:? 2 = C6DE:? 8 A = 246 @ 7 D @ = 5: 6CD H: E9! @ = 2? 5VD w @ > 6 pc > J[ 2 C6D:DE2?46 7@C46 E92E 2=D@ 7@F89E E96 @44FAJ:?8 v6C>2? 7@C46D E9C@F89@FE (@C=5 (2C xx] % 96 w @ > 6 pC > J H2D F? 56C E96 4 @ >>2? 5 @ 7 2! @ =: D9 8 @ G6C?> 6? E \:? \ 6i: = 6 E92E H2D 32D65:? {@? 5 @? 5FC:? 8 E96 4 @ F? ECJVD @44FA2E: @? 3J} 2k: 2? 5 $ @G:6E 7 @C46D]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.