Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska stawia na rozwiązanie kryzysu rolników po wojnie na Ukrainie – EURACTIV.pl

Pozostając zaangażowana w realizację celów Zielonego Porozumienia, Polska zmierza do przekształcenia swojego planu strategicznego Ogólnej Polityki Rolnej (WPR) z silnym naciskiem na bezpieczeństwo żywnościowe i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Raporty EURACTIV Polska.

W niedawno przedstawionych krajowych planach strategicznych dotyczących reformy WPR na lata 2023-2027 państwa członkowskie UE określają, w jaki sposób osiągnąć dziewięć celów polityki na poziomie UE, które odpowiadają na potrzeby rolników i społeczności wiejskich.

Komisja Europejska niedawno wypowiedziała się na temat państw członkowskich, które złożyły pierwszy projekt swoich planów narodowych, wśród których była Polska. W swoich komentarzach Administrator podkreślił znaczenie nadania priorytetu bezpieczeństwu żywnościowemu w obliczu niestabilności spowodowanej niedawną okupacją Ukrainy przez Rosję.

Odpowiadając na informację zwrotną, polski minister rolnictwa Henrik Kowalczyk przyznał, że „warunki”, na których Polska pierwotnie formułowała swój plan strategiczny, uległy drastycznej zmianie.

Dlatego plan powinien zostać zweryfikowany i poprawiony – powiedział.

Kowalczyk z zadowoleniem przyjął wiele zaleceń Komisji, takich jak większy nacisk na odnawialne źródła energii i – w szczególności – stosowanie większej ilości nawozów naturalnych w rolnictwie, przyznając, że takie działania były „niedoceniane” przed wojną i wynikającym z niej kryzysem.

Ulga kryzysowa dla polskich rolników

Jednak pomoc kryzysowa była w ciągu ostatnich kilku tygodni na czele działań Polski w zakresie budowania tymczasowej sytuacji kryzysowej.

6 kwietnia polski Departament Rolnictwa przedstawił Komisji program wsparcia, którego głównym motorem będą rosnące ceny nawozów i pomoc rolnikom w zrekompensowaniu rosnących kosztów. Na przykład cena popularnego nawozu saletrzanego na polskim rynku wzrosła o 130%.

Wartość projektu to 836 mln. Rolnicy otrzymują 500 złotych polerowanych (około 107 euro) za hektar gruntów rolnych i 250 złotych polerowanych (53,50 euro) za hektar do 50 hektarów użytków zielonych i pastwisk.

Ten zakres jest przeznaczony dla małych i średnich gospodarstw rolnych, które znajdowały się w centrum polskiego Narodowego Planu Strategicznego.

READ  Eurowizja 2023: Polska i portugalska publiczność na Wielkim Finale! - Wiadomości Eurowizji | Muzyka

Tymczasem polski rząd w tym roku tymczasowo zniósł zakaz wykorzystywania odłogowanych gruntów pod uprawę roślin, na które Komisja wyjątkowo zezwala.

Przeprowadzka, na którą pozwoliła tymczasowa struktura awaryjna, pozwoli rolnikom w kraju na korzystanie z dodatkowych 4 milionów hektarów wcześniej nieograniczonej ziemi.

Oprócz uprawy roślin i pasz, rolnicy będą mogli używać środków ochrony roślin w Ekocentrach (EFA), z wyłączeniem gruntów wykorzystywanych do produkcji miodu.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra podkreślił, że pogardę dla wdrażania produkcji w EFA należy przedłużyć o kolejny rok.

Nadal zielona przyczyna jest mocna

Minister Kovalsik mówi jednak, że choć niektóre cele krótkoterminowe są przesłonięte pilną potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego w obozie, Polska pozostaje zaangażowana w cele Zielonego Porozumienia.

Przemawiając na szczycie klimatycznym TOGETAIR 2022, podkreślił, że o ile produkcja żywności jest ważna po wojnie na Ukrainie, o tyle ochrona klimatu jest nadal ważnym czynnikiem w polityce rolnej.

Minister powiedział ponadto, że w przyszłości zostanie wprowadzonych więcej zachęt dla eko-rolnictwa, a alokacja na projekty środowiskowe wzrośnie.

[Edited by Nathalie Weatherald]