Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska: nagły spadek nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w majowym bilansie płatniczym | Muzyka pop

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski w maju (tylko 0,06 mln €) okazała się znacznie poniżej konsensusu rynkowego 1,5 mld € i naszej prognozy 1,3 mld € w porównaniu do 1,6 mld € w kwietniu (zrewidowanej). Według naszych szacunków nadwyżka na rachunku obrotów bieżących liczona narastająco za 12 miesięcy spadła z 3,2% PKB w kwietniu do 2,9% w maju. Majowy odczyt uwzględnia rewizję w dół danych z ostatnio opublikowanych danych kwartalnych za IV kwartał 2020 r. i I kwartał 21 r. Dane kwartalne bazują na raportach znacznie większej liczby (głównie mniejszych) spółek.

W handlu towarami Polska odnotowała znacznie mniejszą nadwyżkę (0,2 mld euro) w porównaniu z kwietniem (1,3 mld euro) i majem 2020 (1,4 mld euro). Dynamika eksportu towarów (42% r/r) i importu (54%), wyrażona w euro okazała się całkiem zgodna z naszymi oczekiwaniami (oczekiwaliśmy odpowiednio 44% i 51% r/r), choć różnica między dwa było większe. . Widać wyraźnie, że wysokie tempo wzrostu jest efektem niskiej bazy statystycznej za miesiąc maj 2020 r. Należy zauważyć, że dynamika importu po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. przewyższyła dynamikę eksportu.

W pozostałych komponentach rachunku obrotów bieżących Polska odnotowała umownie wysoką nadwyżkę w wysokości 1,8 mld euro w usługach, konwencjonalnie wysoki deficyt dochodów pierwotnych w wysokości 1,7 mld euro oraz deficyt dochodów wtórnych w wysokości 0,2 mld euro.

Silne ożywienie importu wynikało z ożywienia popytu krajowego po zniesieniu ograniczeń epidemicznych. Odczyt ten jest kolejną wskazówką – po danych GUS o PKB w I kw. 21 – że eksport netto negatywnie wpływa na wzrost PKB Polski w 2021 roku. Oznacza to, że handel zagraniczny będzie w tym roku raczej hamował niż napędzał wzrost gospodarczy. Kontrastuje to z sytuacją w ubiegłym roku, kiedy handel zagraniczny działał jak amortyzator w polskiej gospodarce.

READ  Inflacja w Polsce może wkrótce osiągnąć 6%

Odczyt wskazuje na silne ożywienie konsumpcji krajowej i możliwe ożywienie inwestycji w 221 r. Jednocześnie podkreśla dobre wyniki eksportu, biorąc pod uwagę relatywne ożywienie produkcji przemysłowej w strefie euro w maju, zwłaszcza w Niemczech. Naszym zdaniem odczyt powinien być neutralny dla złotego. W ostatnim czasie kurs złotego jest kształtowany głównie przez trendy światowe i stanowisko polityki pieniężnej. .