Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Podejrzany aresztowany w Polsce za zabójstwo holenderskiego reportera |  tata

Podejrzany aresztowany w Polsce za zabójstwo holenderskiego reportera | tata

Haga, Holandia (AFP) – Holenderscy prokuratorzy poinformowali w poniedziałek, że władze w Polsce aresztowały 30-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie reportera kryminalnego Petera R. de Vriesa.

De Vries, jeden z najsłynniejszych holenderskich dziennikarzy, który również prowadził kampanię na rzecz rozwiązywania zimnych spraw, został zastrzelony w Amsterdamie 6 lipca zeszłego roku. Zmarł dziewięć dni później z powodu odniesionych obrażeń w wieku 64 lat.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm! C @ D64FE @ CD D2: 5 E96! @ =: d9 > 2? H2D 2CC6DE65 @? DFDA: 4: @? @ 7 96 = a:? 8 AC6A2C6 E96 2EE24 <2؟ 5 E92E 96: D 36 =: 6G65 E @ 92G6 =: G65:؟ E96 sFE49 A @ CE 4: EJ @ 7 # @ EE6C52> 2E E96 E: >6 @ 7 E96 D9E:? 8]k^ Am

kAmw: D: 56? E: EJ H2D? VE C6 = 62D65:? =:? 6 H: E9 AC: G24J C68F = 2E: @? D]sFE49 2FE9 @C:E:6D 92G6 C6BF6DE65 9:D EC2? D76C E@E96} 6E96C = 2? 5D]k^Am

kAm%H@>6? H6C6 2CC6DE65? 62C% 96 w28F6 D? 27E6C s6′ C: 6D H6C6 D9 @ E 2? 5 2C6 @? EC: 2 = 7 @ C 9: D > FC56C]! C @ D64FE @ CD 92G6 D @ F89E =: 76 D6? E6? 46D 7 @ C 3 @ E9]~? 6 @ 7 E96>: D 2! @ =: D9? 2E: @? 2 =[ z2>:= t][ H9@ 😀 E96 2==6865 86E2H2J 5C:G6C]k^am

kAmp? @E96C! @ =: D9? 2E: @? 2 = H2D 2CC6DE65:? yF = J @? DFDA: 4: @? @7:? DECF4E:? 8 E96 EH @>6? H9@42CC:65FE E969:E]%H@E96C@DFDA64ED H6C6 2CC6DE65:? A2 dolary:? 2? 5 @rFC242 @? E96 D2>6 52J]k^Am

kAmq67 @C6 9:D D9E:? 8[ s6 'C:6D 24E65 2D 2? 25G:D6C 2?5 4@?7:52?E 7@C 2 H:E?6DD 😕 E96 EC:2= @7 E96 2==6865 =6256C 2?5 @E96C >6>36CD @7 2 4C:>6 82?8 E92E A@=:46 56D4C:365 2D 2? “@:=65 <:==:?8 >249:?6]%96 H:E? 6DD '3C @ E96C 2? 5 9:D=2HJ6C3@E9 H6C6>FC56C65]k^Am

kAm% 96 DFDA64E65 82? 8 = 2-5 = 6256C[ #:5@F2? %289:[ H2D 6IEC25:E65 E@ E96 }6E96C=2?5D 7C@> sF32:[ &?:E65 pC23 t>:C2E6D[ 😕 a_`h 2?5 😀 4FCC6?E=J 2H2:E:?8 G6C5:4ED 😕 9:D EC:2=] ! C @ D64FE @ CD 92G6 D @ F89E 2 =: 76 D6? E6? 46 7 @ C 9: D 2 == 6865:? G @ = G6 > 6? MI:? 2 grudnia? 8 @ 7 > FC56CD]w6 92D? – E 366? 492C865:? s6 'C:6D’ <: ==:? 8]k^am

READ  Prezes polskiego banku centralnego ma nadzieję na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale przez Reuters

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.