Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska zakazuje Rosjanom wjazdu na jej terytorium drogą powietrzną i morską

Polskie władze zapowiedziały, że od dziś, 26 września, obywatele Rosji posiadający ważne wizy Schengen nie będą mogli wjeżdżać do Polski spoza Unii Europejskiej przez porty lotnicze i morskie.

Polska faktycznie zaprzestała wydawania wiz Rosjanom i zabroniła im wjazdu do kraju drogą lądową 19 września. Taki środek uznano jednak za niewystarczający, dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP postanowiło wprowadzić do nich takie same środki. Wjazd do kraju przez porty lotnicze i morskie.

Dekret o rozszerzeniu procedur na osoby przybywające do Polski przez porty lotnicze i morskie podpisał minister spraw wewnętrznych RP Mariusz Kamiński, informuje SchengenVisaInfo.com.

Zwrócono jednak uwagę, że nie wszyscy obywatele Rosji będą objęci zakazem wjazdu. Polskie władze wskazały, że Rosjanie posiadający pozwolenie na pobyt, dysydenci, kierowcy transportu i dyplomaci nadal będą wpuszczani do Polski.

Poza Polską kraje bałtyckie – Estonia, Łotwa i Litwa – nałożyły 19 września zakaz wjazdu na wszystkich Rosjan i zdecydowały o zaprzestaniu wydawania im wiz Schengen.

Decyzja państw bałtyckich i Polski o nałożeniu ograniczeń na Rosjan została ogłoszona we wspólnym oświadczeniu wydanym przez ministrów spraw zagranicznych tych krajów po spotkaniu na Litwie.

Komentując podjęte działania, ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski powiedzieli, że zostały one wprowadzone na wspólnym gruncie w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego strefy Schengen.

„Estonia, Łotwa, Litwa i Polska uzgodniły wspólne podejście regionalne i niniejszym wyrażają swoją wolę polityczną i stanowczą determinację do podjęcia tymczasowych środków krajowych wobec obywateli rosyjskich posiadających wizy UE w celu zaradzenia nieuchronnym zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczenia wjazdu na terytorium Strefy Schengen dla obywateli Rosji podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych i sportowych oraz w celach biznesowych” Wyjaśnił wypowiedź ministra.

Ponadto ministrowie powiedzieli, że środki będą tymczasowe, ale nie wymienili żadnych konkretnych dat ich zniesienia.

READ  Cotygodniowe podsumowanie fuzji i przejęć energii odnawialnej (8-12 listopada)

Polskie władze mają teraz ujawnić, czy zastosują złagodzone zasady wobec Rosjan uciekających przed mobilizacją, ponieważ państwa bałtyckie już wyraziły swoją opinię w tej sprawie.

Państwa bałtyckie powiedziały w zeszłym tygodniu, że nie udzielą azylu obywatelom rosyjskim uciekającym przed mobilizacją wojskową. Minister spraw zagranicznych Estonii powiedział, że odmowa wykonywania obowiązków obywatelskich nie stanowi wystarczającej podstawy do uzyskania przez Rosjan azylu w Estonii lub w jakimkolwiek innym kraju.