Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Inflacja w Polsce w grudniu poniżej oczekiwań  Muzyka pop

Inflacja w Polsce w grudniu poniżej oczekiwań Muzyka pop

Szacujemy, że inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich po wyłączeniu cen żywności i energii, spowolniła w grudniu do ok. 6,9% r/r z 7,3% r/r w listopadzie, co jest pozytywnym sygnałem. Oczekujemy gwałtownego spadku inflacji na początku 2024 r., czemu będzie sprzyjać m.in. przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na ceny energii elektrycznej i gazu oraz utrzymanie w I kwartale 2024 r. zerowej stawki VAT na żywność. w nadchodzących miesiącach inflacja może chwilowo zbliżyć się do górnej granicy odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego (3,5%), ale nie będzie to spadek trwały. Oczekiwania inflacyjne na resztę roku są obarczone dużą niepewnością ze względu na czynniki związane z decyzjami administracyjnymi i finansowymi. Jeśli od kwietnia zostanie przywrócony podatek VAT na żywność, a w połowie roku rząd zacznie wycofywać działania stabilizujące ceny energii elektrycznej i gazu, w drugiej połowie roku możemy spodziewać się ponownego wzrostu inflacji do poziomu około 6% r/r. .

W obliczu tych niepewności RPP w nadchodzących miesiącach będzie trzymać się podejścia wyczekującego. Oczekujemy, że w przyszłym tygodniu decydenci pozostawią stopy procentowe Narodowego Banku Rezerw na niezmienionym poziomie (podstawowa stopa procentowa na poziomie 5,75%). Ewentualne zmiany parametrów polityki pieniężnej zostaną omówione w marcu przy okazji publikacji marcowych prognoz inflacji. W przypadku wycofania tarcz antyinflacyjnych przestrzeń do obniżek stóp procentowych w 2024 r. wydaje się niewielka (25-50 punktów bazowych).

READ  Czy rzeczywistość rozszerzona może zmniejszyć przychody marek jubilerskich?