Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

EBOR i Santander Leasing podpisują swój pierwszy projekt sztucznego bezpieczeństwa w Polsce

EBOR i Santander Leasing podpisują swój pierwszy projekt sztucznego bezpieczeństwa w Polsce


  • EBOR podpisuje umowę o sztucznym zabezpieczeniu ze spółką leasingową Grupy Santander

  • Transakcja poprawi odporność kapitałową Grupy Santander Bank Polska Polska i zwiększy jej zdolność kredytową

  • Grupa Santander Bank Polska Polska angażuje się w nową akcję kredytową dla sektora prywatnego, w tym w zielone inwestycje

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) kontynuuje wieloletnią współpracę z Grupą Santander Bank Polska podpisując umowę sztucznego zabezpieczenia oraz nową umowę kredytową z Santander Leasing, polską spółką leasingową Grupy Santander. Jest to pierwsza transakcja dokapitalizowania EBOR w Polsce.

EBOR zapewnia 55 mln euro w ramach transzy mezzanine sekurytyzacji syntetycznej w formie gwarancji nierzeczywistej. Portfel bazowy to granulowany portfel wierzytelności z tytułu leasingu i pożyczek o wartości 514 mln euro utworzony przez Santander Leasing SA, spółkę zależną będącą w całości własnością Santander Bank Polska SA.

Transakcja umożliwi Grupie Santander Bank Polska, strategicznemu partnerowi bankowemu EBOR w Polsce, zwiększenie jej odporności kapitałowej, osiągnięcie ulgi w zakresie aktywów ważonych ryzykiem oraz uwolnienie zdolności kredytowej dla gospodarki realnej.

Grupa Santander Bank Polska Polska zobowiązała się do refinansowania kwoty odpowiadającej czterokrotności gwarancji EBOR na nowe kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji w kraju. Trzydzieści pięć procent nowego finansowania zostanie przeznaczone na projekty ekologiczne, które przyczyniają się do działań klimatycznych i zrównoważenia środowiskowego. Program jest zgodny z kryteriami EBOR dotyczącymi transformacji gospodarki ekologicznej (GET), obejmującymi finansowanie energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Struktura transakcji zapewnia spełnienie wymogów dotyczących przeniesienia znacznego ryzyka zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych i promuje prostą, przejrzystą i ustandaryzowaną kwalifikowalność (podlegającą wszelkim zwyczajowym zatwierdzeniom), przejrzystość i wysokie standardy transakcji.

Zastępca Dyrektora EBOR, Dariga Haynes, powiedziała: „Jesteśmy zachwyceni możliwością rozszerzenia naszej współpracy z Grupą Santander w Polsce w celu promowania większego dostępu do finansowania dla sektora MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz wspierania zielonej transformacji gospodarczej w Polsce. Jest to pierwsza w kraju syntetyczna sekurytyzacja EBOR. Ma na celu wsparcie zrównoważonego i ostrożnego przyjęcia innowacyjnego instrumentu na polskim rynku finansowym.

Marcelina Szuksztul, dyrektor finansowa Santander Leasing, powiedziała: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza wieloletnia współpraca z EBOR zapewniła nam podstawy do zostania partnerem EBOR w jego pierwszej transakcji na rynku syntetycznych zabezpieczeń w Polsce. Nasze owocne partnerstwo umożliwia wspieramy MŚP i spółki o średniej kapitalizacji oraz rozwijamy zielone projekty, które przyczyniają się do zrównoważenia środowiskowego.Ta transakcja jest naszym dalszym zobowiązaniem do wspierania rozwoju biznesu i jesteśmy dumni z wkładu Grupy Santander Bank Polska Polska w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku finansowym.

Santander Leasing jest w 100% własnością Santander Bank Polska i jest jedną z największych firm leasingowych w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu maszyn, urządzeń i pojazdów.

Grupa Santander Bank Polska Polska oferuje rozwiązania finansowe klientom detalicznym, małym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz firmom krajowym i międzynarodowym. Prowadzi jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich w Polsce oraz oferuje swoje usługi za pośrednictwem kanałów elektronicznych (w tym bankowości mobilnej). Konsekwentnie rozwijając swoją markę zgodnie ze strategicznym celem bycia najlepszym bankiem dla klientów, jest liderem na rynku nowoczesnych technologii w bankowości.

Od 2011 roku jest członkiem międzynarodowej Grupy Santander. Spółki zależne Grupy Santander Bank Polska Polska oferują fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing, faktoring i inne produkty.

Od rozpoczęcia swojej działalności w Polsce 30 lat temu EBOR zainwestował ponad 13,2 miliarda euro w 508 projektów na terenie całego kraju. Promowanie gospodarki niskoemisyjnej i wzmacnianie roli sektora prywatnego, w tym MŚP, to dwa z głównych priorytetów prac EBOR w Polsce.

READ  Polski sprzeciw wobec szczęścia prawicowej partii rządzącej został zakłócony