Oscar Wilde – irlandzkiego pochodzenia poeta, prozaik. Przedstawiciel modernistycznego estetyzmu.

Jedyny sposób postępowania z kobietą? Gdy jest ładna, zalecać się do niej – gdy jest brzydka, zalecać się do innej.

Oscar Wilde

Prawda rzadko jest czysta i nigdy prosta.

Oscar Wilde

Stratę jednego z rodziców można uznać za nieszczęście. Utrata obojga wygląda na niedbalstwo.

Oscar Wilde

Trzydzieści pięć lat to dobry wiek. Londyn pełen jest kobiet, które od dawna mają trzydzieści pięć lat.

Oscar Wilde

Czas to strata pieniędzy.

Oscar Wilde

Gdziekolwiek jest popyt, tam nie ma podaży.

Oscar Wilde

Jest o wiele trudniej mówić o czymś niż tego dokonać… Każdy może tworzyć historię. Tylko wielki człowiek może ją napisać.

Oscar Wilde

Każdy, kto nie potrafi sam się uczyć, uczy innych.

Oscar Wilde

Idealny mężczyzna… Powinien zawsze mówić więcej, niż myśli i zawsze więcej myśleć, niż mówi.

Oscar Wilde

Każdy urodził się królem, lecz większość ludzi umiera na wygnaniu, jak większość królów.

Oscar Wilde

Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety… My, kobiety, jesteśmy subtelniejsze w tych sprawach. Tak pragniemy być ostatnią namiętnością mężczyzny.

Oscar Wilde