Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

bne IntelliNews – Według wstępnych szacunków wzrost gospodarczy Polski w czwartym kwartale wzrósł do 1,7% rok do roku

bne IntelliNews – Według wstępnych szacunków wzrost gospodarczy Polski w czwartym kwartale wzrósł do 1,7% rok do roku

Polski PKB w czwartym kwartale wzrósł o 1,7% rok do rokuHarmonogram) wobec wzrostu o 0,3% rok do roku w poprzednich trzech miesiącach, sezonowo odsezonowane dane GUS pokazały we wstępnym szacunku 14 lutego.

Ekspansja wskazuje na przyspieszenie tempa ożywienia gospodarczego, choć na wyboistej ścieżce. Nieco rozczarowujący odczyt za czwarty kwartał wynikał przede wszystkim ze słabej konsumpcji Analitycy twierdzą, że na inflację wpływa inflacja i wynikająca z niej słabość wzrostu płac realnych.

Dane GUS pokazały także, że zrewidowana wartość kwartalna pozostała stabilna po wzroście o 1,1% kwartał do kwartału w okresie lipiec-wrzesień. Nieskorygowany wzrost PKB wzrósł do 1% r/r w czwartym kwartale po wzroście o 0,5% r/r w poprzednim kwartale. Szczegółowe zestawienie danych o PKB zostanie opublikowane pod koniec listopada.

Analitycy twierdzą, że w 2024 r. nastąpi szybsze ożywienie.

„W nadchodzących kwartałach przyspieszenie dynamiki płac realnych, wynikające z silnego wzrostu płac nominalnych i niższej inflacji, będzie skutkować coraz silniejszym wzrostem konsumpcji” – napisano w komentarzu PKO BP.

Wraz z dalszym wzrostem inwestycji „spodziewamy się przyspieszenia wzrostu PKB w tym roku do 3,7% z 0,2% odnotowanych w 2023 roku” – podał PKO BP.

Analitycy twierdzą, że dane o PKB za IV kwartał są zgodne z listopadowymi prognozami makroekonomicznymi Narodowego Banku Polskiego (NBP) i nie powinny zmienić ogłoszonej niedawno strategii polityki pieniężnej.

„Obecnie spodziewamy się tylko jednej obniżki stóp procentowych pod koniec roku, choć widzimy ryzyko pogorszenia tej perspektywy głównie ze względu na negatywny wpływ spowolnienia powrotu popytu ze strony głównych partnerów handlowych” – podał Millennium Bank.

Referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Japonii wynosi obecnie 5,75% po obniżce o 100 punktów bazowych we wrześniu i październiku.