Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Azja Środkowa – obiecująca dywersyfikacja handlu, według Ministerstwa Europejskiego

Azja Środkowa – obiecująca dywersyfikacja handlu, według Ministerstwa Europejskiego

Baku, Azerbejdżan, 27 stycznia. W świetle obecnej sytuacji geopolitycznej w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej, Polska i polscy biznesmeni są zainteresowani dywersyfikacją partnerów handlowych, a Azja Centralna jest jednym z ważnych pod tym względem regionów, według źródła w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Polski. kierunek.

„Obecnie największym partnerem gospodarczym Polski w regionie jest Kazachstan, na który przypada ok. 80 proc. polskiego handlu zagranicznego z krajami Azji Centralnej, przy czym w 2022 r. szczególnie dużą dynamiką charakteryzował się handel z Uzbekistanem i Kirgistanem” – podało źródło.

Według resortu, w latach 2022-10M obroty handlowe Polski z Azją Centralną mają wynieść 3,2 mld USD. Największą dynamikę w ciągu 10 miesięcy 2022 r. odnotowała wymiana handlowa z Kirgistanem (2,5-krotny wzrost), Uzbekistanem (+55 proc.) i Kazachstanem (+30 proc.).

„Jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, Azja Centralna jest dla Polski obiecującym regionem, o czym świadczy ostatnia polska oferta eksportowa w zakresie dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych na rynkach krajów Azji Centralnej, a także import szeregu ważnych dla polskiej gospodarki towarów z tych krajów, m.in. Widzimy też perspektywy wzajemnych inwestycji, które do dziś nie przybrały jeszcze istotnego wymiaru (na koniec 2021 r. ok. 75 mln USD polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Azji Centralnej, zwłaszcza w Kazachstan) – zaznaczyło ministerstwo.

READ  Wybory 2023: poseł Paweł Milewski to polski imigrant z czarnym pasem, który chce zostać posłem Napiera