Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Tylko 3% średnich i dużych firm w Polsce posiada dokumenty dotyczące zarządzania różnorodnością

Tylko 3% średnich i dużych firm w Polsce posiada dokumenty dotyczące zarządzania różnorodnością

Tylko 3% dużych i średnich firm w Polsce posiada konkretny dokument strategii zarządzania różnorodnością, prof raport Znalazło je Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które z ramienia Komisji Europejskiej koordynuje polski Pakt Różnorodności.

Badanie, które opierało się na ankiecie 800 firm, wykazało, że tylko jedna trzecia deklaruje podjęcie jakichkolwiek działań na rzecz zarządzania różnorodnością, w celu wspierania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także z uwzględnieniem płci, wieku i pochodzenia kulturowego . .

Tylko co piąty zadeklarował przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 8% dla osób niedosłyszących i 2% dla osób niedowidzących.

Podczas gdy 64% firm stwierdziło, że zatrudnia pracowników innej narodowości niż polska, tylko około 7% oferuje programy wsparcia dla osób innej narodowości. Około 1% firm zapewniało specjalne wsparcie osobom LGBT.

Tylko 12% firm udzieliło wsparcia pracownikom opiekującym się dziećmi i tylko 2% osobom opiekującym się dorosłymi, mimo że Polska ma jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.

W badaniu zbadano również odsetek kobiet na stanowiskach administracyjnych. W 66% badanych firm w takich rolach dominują mężczyźni, w 18% kobiety, aw 15% jest ich tyle samo.

Liczby są jeszcze bardziej jaskrawe, jeśli chodzi o wyższe stanowiska kierownicze, gdzie 75% firm na tym szczeblu jest zdominowanych przez mężczyzn.

Dwie trzecie ankietowanych firm monitorowało różnice w wynagrodzeniach pracowników płci męskiej i żeńskiej, a 78% nie zgłosiło żadnych różnic w wynagrodzeniach. W 16% firm mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety.

Stwierdzono, że większe firmy lepiej wdrażają środki w zakresie różnorodności, przy czym 63% twierdzi, że podejmuje działania w porównaniu z 29% firm średniej wielkości. Jednak jeśli chodzi o kodyfikację tych strategii różnorodności w konkretnych dokumentach, robi to tylko 3% firm (11% w przypadku dużych firm).

READ  Last Energy zawiera umowy PPA dla 34 elektrowni jądrowych SMR w Polsce i Wielkiej Brytanii

Jednak badanie wykazało poprawę od 2011 r., kiedy badanie przeprowadzono przy użyciu tej samej metodologii unia Lewiatan, duża organizacja handlowa. Do 2022 roku odsetek firm deklarujących wdrożenie działań w zakresie różnorodności wzrośnie z 21% do 34%

– W ciągu ostatniej dekady wśród pracodawców wzrosła świadomość i wiedza na temat zarządzania różnorodnością w dużych firmach – zauważa Ewa Lisowska, profesor SGH, cytowana w raporcie jako ekspert.

Dodała jednak, że „większość firm nie odczuwa potrzeby opracowywania strategii zarządzania różnorodnością”, a działania w zakresie polityki różnorodności i integracji, które firmy wdrażają, ograniczają się w dużej mierze do „jednorazowych zdarzeń”.

Odsetek firm średnich (średnie), dużych (duże) oraz wszystkich średnich i dużych (ogólem) deklarujących działania na rzecz zarządzania różnorodnością w latach 2011 i 2022 (Zarządzanie różnorodnością w Polsce raportforum odpowiedzialnego biznesu)

Główne źródło obrazu: Marek Aureliusz/Piksele