Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Saint-Gobain podpisuje duży kontrakt na dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

Saint-Gobain podpisuje duży kontrakt na dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

15-letnia umowa na dostawę odnawialnej energii elektrycznej pokryje 45% zapotrzebowania Saint Cobain Polska na energię elektryczną.

Cobain Polska i Tion Renewables AG (obecnie przemianowana z Pacifico Renewables Yield AG), niemiecki producent energii wiatrowej i słonecznej, potwierdziły ważną umowę na dostawę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Umowa na zakup energii (PPA) będzie obowiązywać przez 15 lat od 2025 roku i pokryje prawie połowę zapotrzebowania St. Kobain Polska na energię elektryczną, wspierając 45% lokalizacji i projektów St. Kobain Polska.

Umowa PPA wykorzysta ekwiwalent energii wiatru, aby zaopatrzyć 100 000 europejskich domów w odnawialną energię elektryczną.

Umowa na dostawę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przewiduje zakup około 190 GWh energii wiatrowej rocznie.

Odpowiada to zaopatrzeniu około 100 000 europejskich domów w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych każdego roku.

Całkowita moc farm wiatrowych wynosi około 52 MW, co odpowiada trzem obiektom i 20 turbinom wiatrowym.

Spowoduje to zmniejszenie emisji CO2 o 135 000 ton rocznie, co stanowi prawie 20% emisji Celu 1 i 2 Saint-Gobain w Polsce oraz 4% emisji CO2 Celu 1 i 2 Saint-Gobain w Europie.

Część planu działania na rzecz neutralności węglowej Saint-Gobain

Joanna Sinz-Pichowiak, prezes Saint-Gobain Polska, skomentowała podpisaną umowę:

„Ta umowa na dostawę energii jest ważnym kamieniem milowym dla Saint-Gobain w Polsce. Przyczyni się do znacznego zmniejszenia naszej emisji CO2, zgodnie z zobowiązaniem Grupy do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Umowa jest zgodna z ostatnimi osiągnięciami Saint Cobain w zakresie neutralności węglowej, uznanymi przez inicjatywę Science-Based Targets, dotyczącą zobowiązań grupy do redukcji emisji CO2 do 2050 roku.

Firma rozpoczęła również masową kampanię uświadamiającą.Nowy Świat” – ma na celu zademonstrowanie, w jaki sposób produkty i rozwiązania Saint-Gobain mogą sprawić, że branża budowlana stanie się bardziej zrównoważona, zasobooszczędna, obiegowa, niskoemisyjna i bardziej konkurencyjna.