Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

bne IntelliNews – Wzrost inflacji w Polsce potwierdzony w sierpniu na poziomie 16,1% rok do roku

bne IntelliNews – Wzrost inflacji w Polsce potwierdzony w sierpniu na poziomie 16,1% rok do roku

W sierpniu wzrost CPI w Polsce wyniósł 16,1% rok do roku (wykres) GUS podał 12 sierpnia, że ​​było to 0,5 pp w stosunku do lipca.

Odczyt potwierdza wstępną ocenę GUS ogłoszoną na początku tego miesiąca i potwierdza, że ​​problemy inflacyjne w Polsce jeszcze się nie skończyły i mogą się pogorszyć.

„Trudno oczekiwać spadku rocznego CPI przed końcem roku. W najbliższych miesiącach gospodarka jeszcze nie zamortyzowała szoku energetycznego” – powiedział ING Bank Śląski w komentarzu do danych GUS.

Kolejny skok inflacji nastąpi na początku 2023 r. po wejściu w życie nowych cen energii elektrycznej i ciepła. Rząd powiedział na początku tego tygodnia, że ​​zamraża ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i ogranicza wzrost kosztów ogrzewania domów, ale droższa energia nadal będzie podnosić ceny towarów i usług.

„Inflacja wyniesie 17,5% r/rw październiku i utrzyma się powyżej 16% do lutego”, powiedział Credit Agricole.

Utrzymująca się inflacja, pomimo obecnych nastrojów, skłoni Narodowy Bank Polski (NBP) do kolejnej podwyżki referencyjnej stopy procentowej – po niewielkim wzroście o 25 pb do 6,75% na początku tego miesiąca – po zakończeniu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Ceny w segmencie transportowym ponownie przyspieszyły w sierpniu, rosnąc o 19,5% r/r, jak podał GUS w rozbiciu danych. W tym w segmencie paliwowym wzrost wyniósł 23,3% r/r. Jednak w obu segmentach tempo wzrostu było wyraźnie słabsze niż w lipcu.

Z kolei inny wrażliwy sektor mieszkalnictwa i energetyki przyspieszył wzrost do 27,4% r/rw sierpniu, w tym 156,9% r/r dla paliw grzewczych i 36,6% r/r dla gazu ziemnego.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w sierpniu o 17,5% r/r, jak wynika z danych GUS.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen wyniósł 0,8%.

Inflacja i walka z nią banku centralnego są obecnie poważnym wyzwaniem politycznym dla rządu, ponieważ wzrost cen wdziera się w dochody Polaków, a zacieśnienie polityki pieniężnej przez NBP znacznie zwiększyło spłatę kredytów hipotecznych.

READ  Robert D. Foszko, Poland, Ohio Nekrolog

Zapowiada się również recesja. Oczekuje się, że wzrost PKB Polski spowolni do 1,5% w 2023 r. po silnym wzroście o 5,2% w tym roku.

Inflacja pozostaje podwyższona w pozostałych gospodarkach regionu CEE. Czeska inflacja spadła w sierpniu do 17,2% r/r, podał 13 września czeski urząd statystyczny.

Na Węgrzech wskaźnik inflacji wzrósł w sierpniu do 15,6% r/r, co jest najwyższą wartością od 24 lat. Inflacja na Słowacji wzrosła do 14% r/r.