Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Pozytywne sygnały w danych z Polski za sierpień |  Muzyka pop

Pozytywne sygnały w danych z Polski za sierpień | Muzyka pop

W sierpniu produkcja budowlana wzrosła o 3,5% rok do roku wobec wzrostu o 1,1% rok do roku w lipcu. Wynik był znacznie lepszy od konsensusu na poziomie 1,1% i naszej oczekiwań na poziomie 0,3%.

Do silnego wzrostu budownictwa ogółem przyczynił się przede wszystkim mniejszy od oczekiwań spadek budownictwa kubaturowego (-5,0% r/r z -7,8% w lipcu). Silny dwucyfrowy wzrost (11,8% r/r) utrzymał się w budownictwie lądowym. W tym obszarze sektora budowlanego Polska korzysta z realizacji projektów w ramach „starego” budżetu UE, z którego środki będzie można wykorzystać do końca tego roku. Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane odnotowały wzrost o 0,9% rok do roku, po spadku o 3,4% w lipcu.

Poprawie koniunktury w budownictwie w sierpniu towarzyszył imponujący wzrost liczby nowych mieszkań (o 39,4% r/r), ale przy spadku liczby oddanych do użytkowania mieszkań (-2,0% r/r) i pozwoleń na budowę (-7,5% r/r). Jednak w ujęciu rocznym wyraźne spadki odnotowano we wszystkich trzech kategoriach: odpowiednio -19,5% rok do roku, -0,2% i -29,8%.

Sierpień był miesiącem ożywienia w branży budowlanej. Można to wiązać z uruchomieniem przez rząd programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, który mógł wcześniej ograniczać start niektórych projektów. Ożywieniu w budownictwie sprzyjały także oczekiwania na obniżki stóp procentowych, które zmaterializowały się nawet na większą skalę niż oczekiwano we wrześniu. Poprawia się także popyt na kredyt i zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców. W rezultacie branża budowlana spodziewa się większego popytu na mieszkania.

Zgodnie z oczekiwaniami, w sierpniu inwestycje infrastrukturalne nadal osiągały dobre wyniki. Wierzymy, że ta kategoria pozostanie głównym motorem budownictwa w tym roku. Działalność magazynowa i logistyczna również powinna w dalszym ciągu wnosić pozytywny wkład.

READ  Prawie stuletni punkt handlowy Buffalo ma nowych właścicieli