Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski OSD Tauron otwiera Centrum Umiejętności Inżynierskich

Polski OSD Tauron otwiera Centrum Umiejętności Inżynierskich

Zdjęcie dzięki uprzejmości 123rf

Polski operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego utworzy we Wrocławiu Przemysłowe Centrum Umiejętności (BCU), które pomoże inżynierom w rozwijaniu kwalifikacji w zakresie pomiarów i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Tauron Dystrybucja otworzy centrum dzięki dofinansowaniu z konkursu MEiN Ministerstwa Edukacji i Nauki.

OSD uczestniczy w centrum wspólnie z Gminą Wrocław, Centrum Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu, Polskim Stowarzyszeniem Przesyłu i Dystrybucji Energii Elektrycznej oraz Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych.

„Nowoczesne kształcenie pracowników jest niezbędne dla rozwoju branży energetycznej i realizacji jej zadań. W szeroko rozumianym zawodzie inżyniera energetyka pojawiają się obecnie zupełnie nowe kompetencje, zadania i procesy związane z transformacją sektora energetycznego, zmianami na rynku energii i przemianach technologicznych” – podkreślił w artykule Radoslav Popol, Prezes TAURON Dystrybucja.

„Nadal musimy zatrudniać elektryków, którzy pracują bezpośrednio w sieci, ale w obszarze dystrybucji istnieje bardzo szeroki zakres potrzeb kadrowych w zakresie umiejętności związanych z automatyzacją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ruchem w sieci, usługami w zakresie odporności i budową inteligentnej sieci energetycznej”.

Inżynierowie Nowej Energii

Prace nad utworzeniem BCU we Wrocławiu obejmują przebudowę ośrodka szkolenia zawodowego, a następnie wyposażenie go w specjalistyczne stanowiska edukacyjne.

W ośrodku powstanie pięć warsztatów praktycznego kształcenia zawodowego. Jednocześnie przygotowywane są szczegółowe programy nauczania i materiały dydaktyczne dla szkoleń zawodowych i kursów branżowych.

Do głównych zadań należy prowadzenie szkoleń zawodowych, kursów branżowych i kursów edukacji pozaformalnej dla uczniów, studentów, nauczycieli i osób dorosłych, a także walidacja i certyfikacja tych umiejętności.

Czy przeczytałeś:
Dostawcy energii nie są pewni umiejętności cyfrowych potrzebnych do osiągnięcia zerowej wartości netto – badanie
Tauron inwestuje w 600 000 inteligentnych liczników i modernizację sieci
Doskonalenie umiejętności to klucz do wyjścia z dżungli – EUSEW

Działalność centrum skupiona będzie na transferze wiedzy i technologii z sektora nauki i biznesu do programów edukacyjnych w zakresie elektryków, rozwijania umiejętności cyfrowych i środowiskowych, upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych. .

READ  Dla białoruskich pracowników technologicznych na wygnaniu polska wiza pracownicza jest kluczem do ucieczki przed represjami

„W trakcie realizacji projektu spółka wraz z partnerami będzie prowadzić szkolenia zawodowe i kursy branżowe dla dorosłych, w tym nauczycieli, konsultacje dotyczące programów nauczania na kierunku elektryk, wykłady i inne inicjatywy mające na celu promocję zawodu energetyka.” – wyjaśnia Ewa Grün, rzeczniczka TAURON Dystrybucja.

Nie przegap najważniejszych rozmów na temat transformacji energetycznej.

Dołącz do Enlit Europe w Paryżu.

Dofinansowanie z konkursu na Centrum Toruńskie wynosi około 13 mln zł (około 3,1 mln dolarów).

W sumie na konkurs wpłynęła kwota 1,4 miliarda złotych (około 333 milionów dolarów) przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jej projekty i centra mają na celu zapewnienie innowacyjnej i trwałej współpracy pomiędzy biznesem i edukacją zawodową w różnych branżach, w tym w energetyce, energii odnawialnej, elektryfikacji, informatyce i programowaniu.

Zgodnie z warunkami konkursu prace nad utworzeniem Przemysłowego Centrum Umiejętności powinny zakończyć się do końca 2024 r., aby pierwsi studenci mogli rozpocząć naukę od stycznia 2025 r. Projekt zakłada przeszkolenie 300 uczestników – 90 studentów i 210 dorosłych, w tym 30 nauczycieli, w połowie 2026 r.