Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska podejmuje działania, jeśli Niemcy zaniedbują reparacje Uwaga: Dep FM

Polska podejmuje działania, jeśli Niemcy zaniedbują reparacje Uwaga: Dep FM

Niemcy, które nadal są winne Polsce ponad 1,5 bln USD (1,3 bln EUR) za straty poniesione podczas II wojny światowej z rąk niemieckich najeźdźców, nie odpowiedziały jeszcze na warszawską notę ​​dyplomatyczną wysłaną do Berlina na początku października z żądaniem wypłaty odszkodowania . Wiceminister spraw zagranicznych Polski powiedział, że jeśli nie będzie odpowiedzi, Warszawa będzie musiała podjąć działania.

Przebywający z wizytą w Berlinie Arkadiusz Molarczyk, który kierował zespołem przygotowującym raport, a niedawno został mianowany wiceministrem spraw zagranicznych ds. stosunków europejskich i niemieckich, powiedział, że „do dziś polski rząd nie otrzymał odpowiedzi na notę ​​dyplomatyczną”. .

Poczekamy jeszcze dwa tygodnie. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, podejmiemy działania międzynarodowe— powiedział wiceminister spraw zagranicznych Mularczyk na konferencji prasowej w Berlinie. „tam [international] organizacje, którymi jesteśmy [Poland] Członek m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rady Europy. Należy również pamiętać o organizacjach takich jak OECD i UNESCO”.

Mularczyk odniósł się również do stosownych not dyplomatycznych, które zostały wysłane do blisko 50 państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO oraz do Rady Europy. W notatkach Polska przedstawiła prawne, faktyczne i moralne podstawy swojego roszczenia o reparacje wojenne od Niemiec za straty poniesione z rąk Niemiec podczas II wojny światowej.

„Będziemy nadal informować organizacje międzynarodowe o tej sprawie, która nie została jeszcze rozwiązana” – zapewnił.

Mamy szczerą nadzieję, że rząd niemiecki podejmie jednak decyzję o spotkaniu przy stole dyskusyjnym z jej partnerem, przyjaciółką i środowiskiem, które było jej tak bliskie, i szybko zakończy tę sprawę.– powiedział pan Mularczyk.

Dyplomata podkreślił dalej, że „Niemcy chcą być dziś krajem, który daje przykład w zakresie praw człowieka, praworządności i prawa międzynarodowego. Dlatego uważam, że ta sprawa nie leży w interesie Niemiec”. [the reparations] zdyskredytować Niemcy.

straty Polski

Oryginalny raport, o którym mowa, został opublikowany w języku polskim 1 września, w 83. rocznicę niemieckiej inwazji na Polskę, w dniu rozpoczęcia II wojny światowej. Jak wynika z raportu, Niemcy są winne Polsce 1,3 bln euro za straty, jakie wyrządziły Polsce w czasie konfliktu.

READ  Badanie, wiadomości zdrowotne, ET HealthWorld

Wiceminister spraw zagranicznych Mularczyk poinformował, że Polska poniosła największe straty demograficzne, materialne i terytorialne ze wszystkich krajów dotkniętych II wojną światową. Stwierdził, że w wyniku niemieckiej okupacji Polska straciła 5 200 000 obywateli, z czego 2 100 000 Polaków zostało zmuszonych do wykonywania prac przymusowych w 200 000 niemieckich przedsiębiorstw.

Mularczyk podkreślił, że:Około 200 000 polskich dzieci zostało deportowanych do Niemiec w celu germanizacjico doprowadziło do przymusowego przyjęcia niemieckiego stylu życia, języka i ideologii, przy jednoczesnym wymazaniu kultury i języka ojczystego. Dzieci są odbierane rodzicom, tak jak dzisiejsi Rosjanie rozdzierają ukraińskie dzieci [from their parents]powiedział urzędnik.

Straty Polski obejmowały również wiele skradzionych dzieł sztuki i kultury, a także środki finansowe, takie jak oszczędności, złoto, papiery wartościowe i gotówkę w polskich banknotach. „Zdecydowana większość polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego została wywieziona” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych, dodając, jak ten fakt wpływa dziś na polską gospodarkę, społeczeństwo i demografię.

„Nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem rządu niemieckiego, który twierdzi, że czuje się moralnie odpowiedzialny za skutki II wojny światowej, ale jednocześnie nie czuje się odpowiedzialny politycznie i ekonomicznie” – powiedział urzędnik. „Nic nie przemawia za twierdzeniem, że jest to sprawa zamknięta z prawnego punktu widzenia, ponieważ w świetle prawa międzynarodowego zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu.. ”

Mularczyk poinformował również, że Raport o ofiarach wojennych, oryginalnie w języku polskim, wkrótce zostanie opublikowany w języku niemieckim, a następnie trafi do czołowych niemieckich polityków pod koniec 2022 lub na początku 2023 r. Raport został już przetłumaczony na język angielski .

źródło: