Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA: oczekuje zwiększenia puli środków na transformację energetyczną

W lipcu br. Komisja Europejska przedstawiła pakiet „Fit for 55” oraz propozycje zmian szeregu rozporządzeń i dyrektyw, które umożliwią osiągnięcie wyższego celu redukcji emisji do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. co jednocześnie wywołuje najgorętszą debatę, to reforma EU ETS.

W swoim wystąpieniu wiceprezes PGE ds. korporacyjnych Pawish Seiuch podkreślił, że biorąc pod uwagę długofalowe inwestycje realizowane i planowane przez PGE, propozycja przeznaczenia wszystkich krajowych dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla na finansowanie inwestycji proklimatycznych jest niezbędna. zmiany we właściwym kierunku. Oznacza to, że więcej środków publicznych zostanie przeznaczonych na finansowanie transformacji energetycznej. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych krajów potrzeby inwestycyjne wynikające z celu klimatycznego 55% znacznie przekraczają krajowe dochody z EU ETS. Z tego powodu kraje takie jak Polska mają strukturalny deficyt alokacji, który Centrum Badawcze Forum Energii oszacowało na 660 mln alokacji mniej niż przewidywane emisje w Polsce do 2030 roku.” – wspomniał Paweł Cioch. Oznacza to, że do 2030 r. polskie firmy będą musiały wpłacić ponad 40 mld euro za pośrednictwem platformy aukcyjnej ETS do budżetów innych krajów UE zamiast do polskiego budżetu.

Aby osiągnąć najwyższy cel UE, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%, Polska potrzebuje inwestycji o wartości 136 mld euro, a po uwzględnieniu wszystkich dostępnych środków, luka inwestycyjna Polski nadal istnieje i szacowana jest na ok. 93 mld euro. Ponadto z wyliczeń Krajowego Centrum Budżetowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wynika, że ​​osiągnięcie przez Polskę celu neutralności emisyjnej będzie miało negatywny wpływ na polską gospodarkę, co przełoży się na zmniejszenie konsumpcji gospodarstw domowych o 100 mld euro. Wiceprezes PGE ds. Korporacyjnych zwrócił zatem uwagę, że środki zaproponowane przez Komisję Europejską na złagodzenie społecznych kosztów transformacji są z pewnością niewystarczające. Musimy złagodzić dodatkowe koszty przesyłu energii poprzez odpowiednie zwiększenie funduszu modernizacyjnego. Musimy zastrzec możliwość finansowania inwestycji gazowych z Funduszu Modernizacyjnego, jeśli UE chce pokazać, że dobrze rozpoznaje różne punkty wyjścia wśród państw członkowskich. – zauważył Paweł Cioch. Ponadto Paweł Cioch przekonywał, że znaczne zaostrzenie kryteriów rezerwy stabilności rynkowej nie jest konieczne przy zwiększaniu wartości liniowego współczynnika redukcji emisji do 4,2% rocznie. Skumulowany efekt proponowanych zmian spowoduje dalszy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które już przekraczają 60 euro za tonę.

READ  Wiele Polskich Linii Lotniczych lata z Lotniska Chopina w Warszawie do Rzymu Fiumicino

Zdaniem PGE, poza zwiększeniem zbioru uprawnień alokowanych na Fundusz Modernizacyjny, warto rozważyć rozwiązanie proporcjonalnego zmniejszenia wielkości uprawnień, które Polska musiałaby normalnie przekazać do Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) i wykorzystać część tych uprawnień. Przydziały MSR na finansowanie transformacji energetycznej. W dłuższej perspektywie może to być jeden ze sposobów na zmniejszenie deficytu odpisów strukturalnych, z którym boryka się Polska.

Ostateczny kształt reformy EU ETS zostanie rozstrzygnięty w ciągu najbliższych dwóch lat. Pod koniec lipca, po opublikowaniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w ETS dla Unii Europejskiej, PGE wspólnie z Euractiv opublikowała specjalny raport dostępny pod adresem Einglijski I polerowanie Poświęcony omówieniu reformy ETS w Unii Europejskiej oraz jej potencjalnych skutków społecznych i gospodarczych. Dzisiejsza dyskusja podsumowała główne tematy przedstawione w tym raporcie.

zastrzeżenie

PGE – Polska Grupa Energetyczna SA Udostępnij tę treść na 02 września 2021 Ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Dystrybuowane przez ogólny, niezmodyfikowany i niezmodyfikowany, datowany 02 września 2021, 13:21:05 UTC.