Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Niepewne perspektywy inflacji w Polsce w związku z gwałtownym spadkiem cen surowców |  Muzyka pop

Niepewne perspektywy inflacji w Polsce w związku z gwałtownym spadkiem cen surowców | Muzyka pop

Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce została zrewidowana z 0,4% miesiąc do miesiąca do 0,5%. Ceny podstawowych towarów wzrosły r/r o 5,7%, a ceny usług o 9,3% r/r wobec odpowiednio 7,6% i 9,7% we wrześniu. Wyhamowanie inflacji cen usług było zauważalnie wolniejsze niż cen towarów.

Na niższą w porównaniu do września roczną stopę inflacji w zeszłym miesiącu w największym stopniu złożyło się dalsze spowolnienie dynamiki cen żywności (7,6% w październiku wobec 10,1% r/r we wrześniu) oraz głębszy niż przed miesiącem spadek cen paliw. -14,4% vs. -7,0% r/r) oraz wolniejszy wzrost cen energii (8,3% vs. 9,9% r/r). Szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do ok. 8,0% z 8,4% we wrześniu. Natomiast w ujęciu miesięcznym zaobserwowaliśmy znaczący wzrost cen bazowych (ok. 0,6% m/m).

Prognozy inflacji są wyjątkowo niepewne ze względu na brak ostatecznej decyzji w sprawie zerowej stawki VAT na żywność i działań wsparcia na rynku energii, a także decyzji w sprawie cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych w 2024 roku. Na podstawie wcześniejszych wypowiedzi Komisji przedstawicieli zakładamy w kolejnej koalicji rządowej podniesienie stawki podatku VAT na żywność od 1 stycznia 2024 r. i zamrożenie cen prądu do połowy przyszłego roku.

W takim scenariuszu średnioroczna inflacja CPI w 2024 roku mogłaby sięgnąć 6%, nie pozostawiając miejsca na obniżki stóp procentowych. Oczekujemy, że nie zmieni się ona do końca przyszłego roku (podstawowa stopa procentowa na poziomie 5,75%).

READ  JD Sports kupuje polską spółkę Marketing Investment Group w celu wzmocnienia jej pozycji w Europie