Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Nawigacja w przyszłości lotnictwa – EURACTIV.com

Nawigacja w przyszłości lotnictwa – EURACTIV.com

Posłuchaj całego wydarzenia tutaj:

Zapotrzebowanie na zrównoważoną mobilność szybko rośnie, a jednocześnie walka ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem atmosfery stała się jednym z głównych wyzwań stojących przed europejskim sektorem transportu. Zgodnie ze Strategią UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności stopniowe zmiany i modernizacja europejskiego transportu muszą ustąpić miejsca radykalnej transformacji. Scenariusze określone w strategii Komisji Europejskiej, które są zgodne ze scenariuszami leżącymi u podstaw programu celów klimatycznych na rok 2030, sugerują, że – przy odpowiednim poziomie ambicji – pakiet środków politycznych wyszczególnionych w tej strategii mógłby doprowadzić do redukcji emisji w sektorze transportu o 90%. emisji do 2050 r.

Transport lotniczy jest coraz częściej postrzegany jako jeden z głównych sektorów generujących duże ilości dwutlenku węgla. Często klasyfikuje się ją jako branżę trudną do złagodzenia, głównie ze względu na ograniczenia technologiczne, które utrudniają bezpośrednie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Niedawno przyjęte środki i przepisy polityki UE, których celem jest uczynienie transportu bardziej zrównoważonym, ustanowiły ścisłe ramy dla lotniczego łańcucha wartości. Wobec braku rewolucyjnych technologii paliwa lotniczego i napędu sektor lotniczy stoi przed ogromnym zadaniem osiągnięcia celów w zakresie emisji CO2 określonych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz innych strategiach i politykach UE.

Obecnie w Polsce powstaje największy projekt infrastrukturalny w Europie – Centralny Port Komunikacyjny. CPK to planowany multimodalny ośrodek transportowo-wymianowy, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy w regionie. W ramach projektu w centralnej Polsce powstanie nowe lotnisko i główny węzeł kolejowy, łączący CPK z resztą kraju i innymi krajami Europy za pośrednictwem nowo budowanych linii kolei dużych prędkości.

W swoim zaangażowaniu w walkę ze zmianami klimatycznymi i promowanie wspólnej zielonej przyszłości CPK od początku uwzględnia zrównoważony rozwój w swoim programie inwestycyjnym. Celem jest transformacja branży mobilności w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na etapach planowania i projektowania wyznaczono bardzo ambitne cele w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i redukcji zanieczyszczeń, dzięki czemu lotnisko CPK stało się w momencie otwarcia pierwszym lotniskiem w regionie „gotowym do zerowej emisji netto”. Celem tego projektu jest wyznaczenie nowych standardów dla zielonych lotnisk na całym świecie.

READ  NAGCC i jej polski odpowiednik podpisują Memorandum of Understanding w celu rozszerzenia handlu i finansów w Nigerii

Tę unikalną strategię zrównoważonego rozwoju zaprezentuje CPK we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT podczas wydarzenia pt. „Sustainable Flight: Navigating the Future of Aviation”. Zakończy się prezentacja, w której udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, CPK (nowy polski inwestor lotniska i jego przyszły operator), LOT (polski narodowy przewoźnik lotniczy), IATA (Zrzeszenie Międzynarodowego Przewoźnika Powietrznego) oraz eksperci branżowi. W dyskusji panelowej. Dyskusja ta skupi się na zapewnieniu zrównoważonego charakteru lotnictwa europejskiego bez osłabiania jego globalnej konkurencyjności, a także rozważy potencjalne rozwiązania, możliwości i najnowsze weryfikacje koncepcji.

Organizacja: PKK
Partner medialny: Euractiv

>> Kliknij Tutaj Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wydarzenia.

>> Kliknij Tutaj Aby sprawdzić nasze nadchodzące wydarzenia.