Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Inflacja w Polsce gwałtownie spada na początku 2024 r. |  Stabilizuje

Inflacja w Polsce gwałtownie spada na początku 2024 r. | Stabilizuje

Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI spadła w styczniu do 3,9% rok do roku (ING: 3,8%; konsensus: 4,2%). Oznacza to znaczny spadek rocznej inflacji, która w grudniu wyniosła 6,2% rok do roku.

W porównaniu do grudnia ceny żywności wzrosły o 0,9%, ceny energii o 0,4%, a ceny paliw spadły o 2,3%. Styczeń przyniósł także dalsze spowolnienie inflacji bazowej (do ok. 6,1% r/r z 6,9% r/rw grudniu). W porównaniu do grudnia ceny bazowe nie zmieniły się istotnie, podobnie jak miało to miejsce w latach 2018-2020. Nie wystąpił zatem tzw. „efekt styczniowy” (wzrost cen), którego obawiała się część obserwatorów i który zaobserwowaliśmy w danych o CPI w USA za styczeń. Również wzrost cen żywności był stosunkowo niski w porównaniu do danych historycznych. Przyczyną tego zjawiska mogła być wojna cenowa pomiędzy dużymi sieciami dyskontowymi.

Oczekujemy, że pierwszy kwartał będzie charakteryzował się m.in. znaczącym spadkiem inflacji przy wysokim benchmarku w porównaniu z rokiem ubiegłym. W marcu inflacja CPI może przejściowo zbliżyć się do celu Narodowego Banku Polskiego na poziomie 2,5%, jednak w kolejnych kwartałach spodziewamy się jej ponownego wzrostu. Wzrost ten będzie napędzany przede wszystkim decyzjami finansowymi i administracyjnymi, w szczególności terminem ponownego zastosowania 5% podatku od towarów i usług oraz formułą wycofania zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu.

Jeżeli w drugiej połowie roku zmaterializuje się „inflacja inflacyjna” związana z zamrożeniem prądu i gazu dla gospodarstw domowych, jasne jest, że oczekiwania inflacyjne na 2025 rok ulegną poprawie. Zwiększyłoby to szanse na zbliżenie się inflacji do celu Narodowego Banku Rezerw w średnim okresie i mogłoby stworzyć przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej, jak sugerują niektórzy członkowie RPP. Biorąc pod uwagę niepewność związaną z decyzjami uznaniowymi, w naszym scenariuszu bazowym obecnie zakładamy, że stopy procentowe pozostaną niezmienione do końca 2024 roku.

READ  Gospodarka Europy Środkowej i Wschodniej – Wzrost płac na Węgrzech zwolnił w listopadzie, ale presja utrzymuje się

Opublikowane dzisiaj dane o styczniowej inflacji konsumenckiej mają charakter wstępny i opierają się na strukturze koszyka CPI na rok 2023. Dane zostaną zrewidowane wraz z publikacją lutowego wskaźnika CPI. Wtedy też dowiemy się, jakie nowe wagi zostaną zastosowane w 2024 roku. Dane o inflacji bazowej za styczeń i luty poznamy dopiero po publikacji danych za luty i aktualizacji koszyka.