Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Doradcy Pentagonu: Pomimo reform Siły Kosmiczne są nadal ograniczone powolnym systemem zamówień

Doradcy Pentagonu: Pomimo reform Siły Kosmiczne są nadal ograniczone powolnym systemem zamówień

WASZYNGTON – Utworzenie Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych pomogło usprawnić przejmowanie fragmentarycznej przestrzeni kosmicznej, ale według nowego raportu Pentagon nadal nie jest przygotowany do pozyskiwania systemów kosmicznych nowej generacji w tempie niezbędnym do utrzymania dominacji. Nowy raport dla Rady Biznesu Obronnego.

Rada Biznesu Obronnego jest komitetem doradczym zapewniającym Departamentowi Obrony niezależne doradztwo biznesowe. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na wniosek Kongresu dziewięcioosobowa podkomisja dokonała przeglądu systemu pozyskiwania przestrzeni kosmicznej dla celów wojskowych.

Komisja Senackich Służb Zbrojnych w ustawie o zezwoleniach na obronę narodową z 2023 r. nakazała Departamentowi Obrony zbadanie procesu decyzyjnego dotyczącego pozyskiwania przestrzeni kosmicznej oraz tego, czy jest on wystarczająco elastyczny, aby wykorzystać postęp technologiczny płynący z przemysłu prywatnego.

W raporcie zauważono, że konsolidacja funkcji nadzoru w ramach istniejących od czterech lat Sił Kosmicznych stworzyła silniejsze podstawy dla elastycznych zamówień kosmicznych. Jednak dotychczasowe metody wbudowane w szerszą strukturę przejęć Departamentu Obrony pozostają zbyt biurokratyczne i powolne we wdrażaniu, aby dorównać szybkości postępu w przemyśle kosmicznym. W raporcie ostrzeżeno, że separacja ta wywiera presję na wysiłki na rzecz bezpieczeństwa narodowego w przestrzeni kosmicznej.

Choć pozyskiwanie środków wojskowych ma swoje zalety, system musi stać się bardziej elastyczny i umożliwiać kierownikom programów dostosowanie podejścia do unikalnych potrzeb każdego programu, jak stwierdzono w raporcie. Pozwoliłoby to Siłom Kosmicznym czerpać korzyści z innowacji sektora prywatnego, zamiast pozostawać w tyle.

Komisja Senackich Służb Zbrojnych w swoim raporcie dotyczącym ustawy o zezwoleniach na obronę narodową na rok 2023 ubolewała nad faktem, że pomimo niedawnych reform w operacjach kosmicznych i przejęciach, przywódcy wyższego szczebla często mówią o koordynacji, która musi nastąpić pomiędzy wieloma agencjami – w tym podległymi systemami kosmicznymi. Siły Kosmiczne. Dowództwo, Biuro Szybkich Zdolności Kosmicznych, Agencja Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej i Agencja Obrony Przeciwrakietowej.

READ  Dwumózgowy lord mianowany szefem Brytyjskiej Agencji Kosmicznej

Rada Biznesu Obronnego sugeruje, że można by przyznać większe uprawnienia głównemu dyrektorowi ds. przejęć Sił Kosmicznych, któremu obecnie przewodniczy Frank Calvelli, zastępca sekretarza Sił Powietrznych ds. pozyskiwania i integracji przestrzeni kosmicznej.

Specjaliści ds. pozyskiwania przestrzeni kosmicznej powinni mieć większe uprawnienia i przejść bardziej specjalistyczne szkolenie skupione na systemach kosmicznych, aby mogli „rozumieć motywacje i wyzwania stojące przed start-upami wspieranymi przez kapitał wysokiego ryzyka i private equity w celu lepszego wykorzystania swoich innowacyjnych technologii” – stwierdzono w raporcie.

Zarząd docenia najnowsze inicjatywy

Rada zauważyła również, że „istotne bariery uniemożliwiają dostęp do innowacji komercyjnych”, takie jak wymogi dotyczące poświadczeń bezpieczeństwa i uciążliwe procesy.

„Dynamiczny charakter dzisiejszego przemysłu kosmicznego wymaga innego podejścia do rozwijania kompetentnych specjalistów ds. przejęć, mających zmysł biznesowy” – czytamy w raporcie.

Pomimo tej krytyki podkomisja stwierdziła, że ​​jest „pod wrażeniem profesjonalizmu i ambicji różnych agencji Sił Kosmicznych i Departamentu Obrony”.

W raporcie zachwalano niedawną inicjatywę Sił Kosmicznych znaną jako „Zintegrowana Misja Delta”, w ramach której operatorzy i specjaliści od przejęć znajdują się w tej samej jednostce.

Rada Biznesu Obronnego pochwaliła Biuro Przestrzeni Komercyjnej Dowództwa Systemów Kosmicznych, które „dodaje dynamiki i potencjalnie dolarów strategii tej usługi polegającej na wykorzystaniu możliwości komercyjnych. Wyraziła także aprobatę dla propozycji Calvellego”.Zasady pozyskiwania przestrzeni„.