Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Członkowie parlamentu polskiego Sądu Najwyższego ok.  Prezes banku – Pierwsza wiadomość

Członkowie parlamentu polskiego Sądu Najwyższego ok. Prezes banku – Pierwsza wiadomość

Niektórzy wysocy rangą politycy trzech partii opozycyjnych w Polsce, którzy są na dobrej drodze do utworzenia nowego rządu, oskarżyli Adama Klapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, o działanie w interesie ustępującego PiS, zamiast dbać o niezależność banku centralnego. .
Radek Pietruszka/PAP

Grupa posłów z partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która straciła większość w październikowych wyborach powszechnych, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym kwestionuje możliwość postawienia prezesa banku centralnego przed trybunałem stanowym.

Niektórzy wysocy rangą politycy trzech partii opozycyjnych w Polsce, którzy są na dobrej drodze do utworzenia nowego rządu, oskarżyli Adama Klapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, o działanie w interesie ustępującego PiS, zamiast dbać o niezależność banku centralnego. . Niektórzy postulują postawienie Klapińskiego przed Trybunałem Stanu, organem zajmującym się poważnymi przestępstwami popełnianymi przez polityków.

Jednym z przedmiotów kontroli, o którą wnioskowali posłowie BIS – jak wskazano w uzasadnieniu wniosku – jest przepis ustawy o Sądzie Najwyższym, który stanowi, że „z chwilą przyjęcia przez Sejm (PAP) uchwałę o postawieniu określonej osoby przed Trybunałem Stanu, następuje zawieszenie tej osoby w pełnieniu jej funkcji lub urzędu.”

Posłowie PiS chcą rozpatrzyć „przepis wskazujący większość głosów wymaganą do podjęcia przez Sejm uchwały o postawieniu kogoś przed Trybunałem Stanu”.

Wniosek o postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu może złożyć do Sejmu prezydent lub co najmniej 115 posłów. Projekt trafia do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja składa Sejmowi sprawozdanie ze swojej pracy z wnioskiem o postawienie osoby przed Trybunałem Stanu albo o zawieszenie postępowania.

Sejm podejmuje uchwałę o ściganiu urzędnika przed sądem stanowym bezwzględną większością głosów (231) w obecności co najmniej połowy legalnej liczby członków władzy ustawodawczej.

Donald Tusk, szef największej opozycyjnej grupy Sojusz Obywatelski (KO), powiedział w piątek, że jego formacja polityczna nie zrobi nic, co mogłoby zagrozić stabilności lub stabilności, powołując się na możliwość postawienia prezesa polskiego banku centralnego przed trybunałem stanowym. Podważanie reputacji państwa polskiego w Europie i za granicą.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, lider innej partii opozycyjnej sprzymierzonej z KO, stwierdził, że taki wniosek należy dokładnie rozważyć.

Obaj zwrócili uwagę, że decyzja polityczna Trybunału Stanu w sprawie Glapińskiego nie została jeszcze zatwierdzona.

READ  Prokurator Generalny składa wniosek do Przewodniczącego Senatu Opozycji o utratę immunitetu