Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Badanie, wiadomości zdrowotne, ET HealthWorld

W opublikowanym w środę raporcie stwierdzono, że powolne wprowadzanie szczepionek na koronawirusa kosztowałoby światową gospodarkę 2,3 biliona dolarów utraconej produkcji.

Badanie Economist Intelligence Unit wykazało, że gospodarki wschodzące i rozwijające się, których rozmieszczenie szczepionek pozostaje w tyle za bogatszymi krajami, poniosą główny ciężar tych strat.

Raport pojawia się w czasie, gdy kraje rozwinięte zmierzają w kierunku dostarczania swoim populacjom dawek przypominających, podczas gdy międzynarodowe wysiłki na rzecz dostarczania szczepionek biednym krajom pozostają niewystarczające.

W badaniu obliczono, że kraje, które nie zaszczepią 60% swojej populacji do połowy 2022 r., poniosą straty w wysokości 2 bilionów euro w okresie od 2022 do 2025 r.

„Kraje wschodzące poniosą około dwóch trzecich tych strat, co jeszcze bardziej opóźni konwergencję gospodarczą z krajami bardziej rozwiniętymi” – powiedział Economist Intelligence Unit.

Raport ostrzegał, że opóźnienia we wprowadzaniu szczepionek mogą podsycać niezadowolenie i zwiększać ryzyko niepokojów społecznych w gospodarkach rozwijających się.

Region Azji i Pacyfiku ucierpi w wartościach bezwzględnych, odpowiadając za prawie trzy czwarte strat.

Jednak jako procent PKB Afryka Subsaharyjska poniesie największe straty.

Według badania pod koniec sierpnia około 60 procent mieszkańców krajów o wysokich dochodach otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, w porównaniu do zaledwie 1 procenta w krajach biednych. W przypadku większości szczepień wymagane są dwie dawki pełnego szczepienia.

„Kampanie szczepień postępują w powolnym tempie w gospodarkach o niskich dochodach” – powiedziała.

Autorka raportu, Agathe Demarais, powiedziała, że ​​międzynarodowe wysiłki mające na celu dostarczenie szczepionek na koronawirusa biednym krajom, Kovacs, nie spełniły jego skromnych oczekiwań.

„Istnieje niewielka szansa, że ​​przepaść w dostępie do szczepionek zostanie pokonana”, a bogate kraje zapewniają tylko ułamek tego, co jest potrzebne, powiedziała w oświadczeniu.

„Wreszcie, w gospodarkach zaawansowanych nacisk kładzie się na podawanie dawek przypominających szczepionek na koronawirusa, co pogorszy niedobory surowców i wąskie gardła produkcyjne” – dodała.

READ  Świątek zostaje na Ziemi przed testowaniem Rybakiny w Clash of Champions

The Economist Intelligence Unit powiedział, że jego badanie zostało przeprowadzone przez połączenie wewnętrznych prognoz dotyczących harmonogramów szczepień w około 200 krajach z prognozami wzrostu PKB.