Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Minister Granholm śledzi globalne działania klimatyczne, miejsca pracy na czystą energię na konferencji ministerialnej z 24 krajami Europy Wschodniej i Środkowej

Warszawa, Polska Od środy 22 września do piątku 24 września amerykańska sekretarz ds. energii Jennifer M. Granholm udała się do Warszawy na serię spotkań ze swoimi odpowiednikami w regionie, aby omówić pilność i możliwości transformacji energetycznej netto i działań na rzecz klimatu. Na spotkaniach dwustronnych i wielostronnych sekretarz określił obszary, w których Stany Zjednoczone mogą współpracować ze swoimi partnerami w regionie w celu przyspieszenia innowacji i wdrażania czystej energii oraz tworzenia miejsc pracy dla czystej energii po obu stronach Atlantyku.

Minister Granholm ożywił Wielostronne Forum Energetyczne Departamentu Energii Europy Środkowo-Wschodniej, aby skoncentrować się na działaniach w dziedzinie klimatu i tworzeniu miejsc pracy w czystej energii. Minister Środowiska Granholm oraz Minister Klimatu i Środowiska Polski Michael Kortica współprzewodniczą i ogłaszają Partnerstwo na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) jako Partnerstwo na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej (P-TECC). W inicjatywie P-TECC uczestniczą Stany Zjednoczone, 22 kraje europejskie oraz Unia Europejska. Przeczytaj ministerialne oświadczenie o zasadach P-TECC 2021, zatwierdzone przez wszystkie 24 kraje, tutaj.

Fragmenty podróży ministra Granholma do Warszawy:

  • Tegoroczne wydarzenie obejmowało Forum Biznesowe P-TECC prowadzone przez Zastępca Sekretarza Handlu USA Don Greaves. Forum biznesowe zgromadziło liderów z sektora rządowego i prywatnego, w tym dziesiątki największych amerykańskich firm, aby opracować strategię wspierania przejścia na czystą energię i wzrostu zatrudnienia po obu stronach Atlantyku. Obejrzyj transmisję na żywo z P-TECC Business Forum na stronie Atlantic Council Tutaj.
  • Oglądaj Sekretarz Granholm Uwagi końcowe na posiedzeniu ministerialnym Komitetu Wykonawczego Rady i konferencji prasowej z polską ministrem Korticą Tutaj.
  • Sekretarz Granholm i jej polscy koledzy, Minister Klimatu i Środowiska Michał Kortica oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Komisarz ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Nemsky zwołali amerykański Strategiczny Dialog Energetyczny w Polsce. Skupili się na pogłębieniu współpracy amerykańsko-polskiej w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, sekwestracji dwutlenku węgla, tworzenia miejsc pracy w czystej energii oraz transformacji energetycznej skoncentrowanej na ludziach i miejscach.
  • Sekretarz Granholm odbyła również szereg spotkań dwustronnych ze swoimi europejskimi odpowiednikami, aby omówić, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą zaangażować te kraje w rozpowszechnianie czystej energii, m.in. Rumunia, Grecja, Serbia, Kosowo i Komisja Europejska. Odbyła też wspólne spotkanie „3+1” z krajami bałtyckimi: Łotwa, Litwa i Estonia, koncentrując się na dostępie do energii i bezpieczeństwie, energii odnawialnej oraz integracji z europejską siecią elektryczną.
  • Polska Akademia Nauk przeprowadziła panel dyskusyjny z ministrem Granholmem i p.o. wiceminister ds. energetyki jądrowej dr Catherine Hoff, aby omówić znaczenie Różnorodność i kobiety w nauce, technologii, inżynierii i matematyce. Obejrzyj transmisję na żywo Tutaj.
  • Sekretarz Granholm dołączyła do Europejskiego Regionalnego Centrum Medialnego Departamentu Stanu USA, aby omówić misję swojej podróży i odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Obejrzyj brief prasowy Tutaj.
READ  Opozycja grozi niezależnością chińskiego banku centralnego podczas rozmów sądowych Reuters