Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Azerbejdżan zacieśnia kontakty z polskim ekosystemem korporacyjnym

Azerbejdżan zacieśnia kontakty z polskim ekosystemem korporacyjnym

Baku 16 grudnia AZERTAC

W Baku odbyło się Polsko-Azerbejdżańskie Seminarium nt. Innowacji zorganizowane przez Ambasadę RP, Agencję Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Azerbejdżanu, Startup Hub Poland oraz Centrum Innowacji i Technologii IdealHub.

Podczas wydarzenia zademonstrowano możliwości rozwoju polsko-azerbejdżańskiej współpracy w zakresie wspierania innowacyjności i start-upów, w szczególności na tle wielostronnego programu V4-Azerbejdżan Tech Bridge (V4ATB), który realizowany był w Azerbejdżanie na podstawa języka polskiego. Inicjatywa realizowana od początku 2022 roku przez konsorcjum partnerów z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Azerbejdżanu. Projekt jest wspierany i finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Przemawiając podczas otwarcia wydarzenia, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOBIA) Orkhan Mammadov powiedział: „Jestem przekonany, że rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości utoruje drogę do wzmocnienia istniejącego potencjału gospodarczego Azerbejdżanu i Polski Wspólne inicjatywy przyczynią się do powstania odpowiednich platform pomiędzy przedsiębiorcami, startupami i inwestorami z obu krajów i będą stymulować naszą przyszłą współpracę.”

Orhan Mammadov przybliżył także uczestnikom seminarium mechanizmy wsparcia KOBII w zakresie stymulowania innowacyjnej działalności lokalnych przedsiębiorców, w tym wydawania certyfikatów startowych oraz publicznych narzędzi wsparcia dla firm w Azerbejdżanie.

Ambasador RP w Azerbejdżanie Rafał Poborski, odnosząc się bezpośrednio do programu V4ATB, zauważył: „Miałem okazję uczestniczyć i brać udział w dwóch wydarzeniach DemoDay w ramach tego programu i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem propozycji, jakie przedstawiły utalentowane młode azerbejdżańskie zespoły startupowe poszukujące partnerów i finansowania w Europie. Większość z nich jest dobrze przygotowana od strony technologicznej i handlowej. Ponieważ Polska była inicjatorem całego programu, nie ma wątpliwości, że jego kontynuacja w 2023 roku, jak również umowy podpisana dzisiaj, stworzy nowe horyzonty współpracy polsko-azerbejdżańskiej w zakresie innowacji, a także na poziomie instytucjonalnym i naukowym.

Prezes i założyciel Fundacji Startup Hub Poland (Lider Programu V4ATB), Maciej Sadowski, przedstawił kluczowe dane dotyczące polskiego ekosystemu startupów, a także polskich narzędzi wspierania innowacji. Omówił również aktualne wyniki programu V4ATB. „Poczynając od Warszawy, region wyszehradzki gościł do tej pory razem 8 podobnych klas, w najprężniej rozwijających się technopoliach Czech, Węgier, Słowacji i Polski, najszybciej rozwijającego się regionu Unii Europejskiej. Mamy tu boom na nosorożce mówić i nie widzę powodów” – powiedział Maciej Sadowski, żeby Azerbejdżan nie czerpał korzyści z tego tygla.

READ  COMECE Reflection Day w Laudato Si '

Od początku istnienia programu zgłosiło się do niego ponad 160 dobrze zapowiadających się zespołów. Do tej pory 80 projektów wzięło udział w sesjach mentoringowych, akceleracyjnych oraz demach, na których azerbejdżańskie startupy mogą zaprezentować się inwestorom z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, a także z USA i Turcji. .

Z kolei założyciel IdealHub Center for Innovation and Technology (azerbejdżański lokalny partner V4ATB) Toral Karimli powiedział: „IdealHub działa od niespełna roku i jest to nasz pierwszy międzynarodowy projekt, w którym jesteśmy głównymi Azerbejdżan, otrzymaliśmy grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na program V4-Azerbejdżan Tech Bridge, do którego udało nam się już przyciągnąć 80 azerbejdżańskich startupów w 8 europejskich sezonach.To dla mnie naprawdę wyjątkowy moment, aby być tu dzisiaj z Wami. Na poziomie profesjonalnym to wydarzenie jest dla nas kamieniem milowym.Dzisiaj widzimy, że naprawdę udało nam się podjąć kroki. Pierwszym z nich jest budowanie poczucia społeczności startupowej w Azerbejdżanie, co jest jednym z naszych głównych priorytetów.”

Na zakończenie wydarzenia Agencja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOBIA) oraz Republika Azerbejdżanu podpisały Memorandum o współpracy ze Startup Hub Poland, którego celem jest bliższa współpraca w zakresie zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi i azerbejdżańskimi środowiskami biznesowymi a startupami, inwestorami, itp., wymianę informacji i doświadczeń oraz organizację wspólnych wydarzeń.

© Treści z tej witryny muszą być połączone hiperłączem, gdy są używane.