Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ambasador-Desygnowany RP składa listy uwierzytelniające

Ambasador-Desygnowany RP składa listy uwierzytelniające

Pełniący obowiązki Gubernatora Generalnego Saint Lucia Jego Ekscelencja Cyril Errol (po lewej) i Ambasador w Polsce Szanowny Paweł Vuni spotkali się 24 października.

W dniu 24 października Ambasador w Polsce złożył listy uwierzytelniające p.o. Gubernatora Generalnego Saint Lucia, Jego Ekscelencji Cyrylowi Errolowi Charlesowi.

Jego Ekscelencja Paweł Wuni, reprezentujący RP, wyraził zainteresowanie wzmocnieniem więzi łączących oba kraje. Podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w Government House w Castries, Ambasador Vooni podkreślił znaczenie promowania współpracy w różnych sektorach, w tym w handlu i edukacji.

„Polska i polskie firmy są gotowe uczestniczyć w ważnych projektach na St. Lucia, budować i modernizować infrastrukturę, budować drogi, porty, lotniska, infrastrukturę wodną i telekomunikacyjną oraz poprawiać jakość życia na St. Lucia. Polska w swoich technologiach, inwestycjach oraz rozwój infrastruktury i projektów społecznych Saint Lucia, gotowy rozszerzyć swoje wsparcie.

„Widzę interesujący potencjał we współpracy akademickiej” – dodał. „Polska ma doskonały system szkolnictwa uniwersyteckiego, z którego mogą korzystać młodzi ludzie z Saint Lucia”.

W imieniu Saint Lucia odpowiedzialny za to gubernator generalny, JE Cyril Charles, serdecznie powitał polskiego ambasadora i docenił przyjaźń między obydwoma krajami, która została nawiązana w 2000 roku. Pełniący obowiązki gubernatora generalnego wyraził zainteresowanie rozbudową Saint Lucia. Partnerstwo z Polską przytacza wspólne wartości i wzajemny szacunek jako podstawę pomyślnej przyszłości. Następnie Jego Ekscelencja Generalny Gubernator podkreślił specjalistyczną wiedzę Polski w obszarach, w których Święta Łucja mogłaby odnieść korzyść.

Jego Ekscelencja Pavel Vuni przebywa obecnie w Kolumbii. Ambasador Woźny ujawnił, że trwa aktywny proces mianowania nowego ambasadora na Saint Lucia, co stanowi znaczący krok w wysiłkach na rzecz wzmocnienia relacji między obydwoma krajami.

READ  Zawodnicy U16 biorący udział w Turnieju Rozwoju UEFA...