Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

W centrum uwagi: transakcje kontrolne i dominacja w Polsce

Wszystkie pytania

Nieufność: ograniczone kontrakty i dominacja

Mam znaczące przypadki

Poniżej znajduje się orzecznictwo nierozwiniętego UOKiK i wyjaśniamy niedawne uruchomienie.

Cena odsprzedaży w przypadku internetowej sprzedaży instrumentów muzycznych

W listopadzie 2020 roku szef UOKiK nałożył grzywnę na producenta instrumentów muzycznych Yamahę w wysokości około 0,5 miliona dolarów za nałożenie minimalnych cen odsprzedaży na resellerów internetowych. Szef UOKiK stwierdził, że spółka monitoruje ceny detaliczne i interweniuje w przypadku nieprzestrzegania cen minimalnych. Detaliści uczestniczyli w monitorowaniu i informowali producentów o cenach ich konkurentów. Producent współpracował z UOKiK, ponieważ złożył wniosek „miękki” i zawarł ugodę, obniżając tym samym początkową wysokość kary o 50–10 proc. To już drugi raz, kiedy zastosowano procedurę rozrachunkową. Pierwszy wniosek miał miejsce pod koniec 2019 roku w podobnej sprawie z udziałem brata producenta drukarki.9

Bieżące działania związane z utrzymaniem cen odsprzedaży

UOKiK podjął szereg działań związanych z utrzymaniem cen odsprzedaży. Należą do nich działania antymonopolowe: (1) przeciwko Fellows Polka, autoryzowanemu dystrybutorowi sprzętu biurowego w Polsce;10 (2) hurtownie narkotyków;11 (3) Polski producent skuterów.12 W przypadku niektórych z tych działań, odsprzedawców internetowych obowiązują ograniczenia dotyczące cen odsprzedaży. Co ciekawe, dla hurtowni leków UOKiK prowadzi badania w siedzibach sześciu firm.

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku handlu elektronicznego trwa

W grudniu 2019 roku Prezes UOKiK wszczął śledztwo w sprawie praktyk największego serwisu e-commerce w Polsce – Allegro.pl. Po skargach kilku sprzedawców korzystających z Alegro, szef UOKiK przeszukał teren firmy i stwierdził, że mogły mieć miejsce nielegalne praktyki. Szef UOKiK uważa, że ​​Allegro mogło wykorzystać informacje o niedostępnych dla innych sprzedawców funkcjonalności serwisu do lepszego pozycjonowania i wyświetlania własnych ofert z oficjalnego sklepu Algro w wynikach wyszukiwania. Oficjalny sklep Allegro może również korzystać z niektórych funkcji reklamowych niedostępnych dla innych sprzedawców. Biorąc pod uwagę silną pozycję Alegro na rynku, działania te mogą być postrzegane jako nadużycie pozycji dominującej w świetle polskiego prawa konkurencji.

READ  Warsaw Eagles in Poland podpisany przez Shashana Mumbriego

ii Trendy, rozwój i strategie

W 2020 r. Nie odnotowano istotnej poprawy prawnej w zakresie realizacji umów regulacyjnych.

Oprócz opisanych powyżej działań i wspomnianych wcześniej skutków oszustw aukcyjnych UOKiK wydał decyzję o utrzymaniu cen odsprzedaży w sektorze internetowym. Ponownie, podobnie jak kartele, UOKiK zainicjował liczne działania antymonopolowe.

W 2020 roku nie zapadła żadna decyzja o nadużyciu pozycji dominującej.

iii Outlook

Na podstawie obecnych środków związanych z kontrolami wertykalnymi oczekuje się, że UOKiK będzie nadal koncentrował się na kontrolach wertykalnych. Mogą być one wywoływane nie tylko przeciwko firmom, ale także osobom – menedżerom. W ubiegłym roku, po kilku publicznych wystąpieniach urzędników OCCB, OCCB zawsze sprawdzał, czy dana osoba przyczyniła się do prawa konkurencji firmy swoimi działaniami lub zaniechaniami, pierwsza decyzja o nałożeniu grzywny na menedżera i innych menedżerów Po nałożeniu grzywny nałożone. W tym roku można by podjąć kolejną decyzję o nałożeniu grzywny na menadżera.